Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au stabilit mai multe neconformități în urma controalelor planificate la unitățile de alimentație publică ce prestează servicii în cadrul unor festivități sau ceremonii.

Astfel, angajații ANSA au depistat următoarele neconformități:

 • utilizarea practicilor comerciale înșelătoare prin includerea adaosului comercial la totalul cheltuielilor activităţii operaţionale a unităţii de alimentaţie publică (se percepe o taxă pentru servicii suplimentare de deservire);
 • activitatea unității de alimentație publică cu nerespectarea profilului de activitate (cafenea/bar, de facto deservirea unui număr mai mare de consumatori);
 • neasigurarea trasabilității produselor;
 • lipsa fișelor tehnologice;
 • utilizarea semifabricatelor la prepararea bucatelor cu termenul de valabilitate expirat;
 • lipsa marcării la semifabricatele utilizate la prepararea bucatelor;
 • lipsa meniului sau întocmirea incorectă a acestuia și, anume, lipsa compoziției, gramajului, informației despre alergeni;
 • nerespectarea vecinătății produselor;
 • utilizarea mobilierului tehnologic și a ustensilelor nemarcate;
 • delimitarea incorectă a spațiului tehnologic;
 • activitatea personalului angajat în lipsa controlului medical;
 • încălcarea normelor sanitar - veterinare;
 • lipsa informației pentru consumatori.

Pentru neconformitățile depistate de către inspectorii Agenției au fost eliberate  prescripții de înlăturare a neconformităților cu indicarea termenelor limită. Pentru cele mai grave neconformități, care prezintă pericol eminent pentru sănătatea consumatorului, s-au aplicat măsuri contravenţionale, în baza proceselor-verbale cu privire la contravenție întocmite.