Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță despre reorganizarea instituțiilor de învățământ superior care urmează să aibă loc în această vară. Potrivit unui comunicat, admiterea la studii superioare se va desfășura doar în instituțiile reorganizate, iar transferul studenților se va finaliza până la începutul noului an de studii.

În cadrul acestui proces, Ministerul își propune să consolideze sistemul universitar și de cercetare prin concentrarea resurselor umane și financiare, apropierea cercetării științifice de studenți prin integrarea instituțiilor de cercetare în structura universităților și alocarea mijloacelor financiare suplimentare pentru a susține procesul de modernizare a învățământului superior și a sectorului de cercetare.

MEC anunță că motivul reorganizării instituțiilor de învățământ superior este că, la moment, în R. Moldova sunt prea puțini studenți și prea multe universități.

„Competența este prea dispersată. Suntem o țară prea mică pentru a pretinde că putem asigura studii de calitate la același program de studii în 6-7 sau mai multe universități. Influența slabă a cercetării asupra procesului de instruire: Două elemente-cheie definesc o instituție modernă și inovativă de învățământ superior, și anume: predarea bazată pe cercetare și cercetarea bazată pe predare,” se arată într-un comunicat al MEC.

Astfel:

Universitatea de Stat din Moldova se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

 • Academia de Administrare Publică
 • Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
 • Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”
 • Institutul de Fizică Aplicată
 • Institutul de Chimie
 • Institutul de Ecologie și Geografie
 • Institutul de Geologie și Seismologie
 • Institutul de Zoologie
 • Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 • Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
 • Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hașdeu”
 • Institutul de Istorie
 • Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
 • Gradina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
 • Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

Universitatea Tehnică a Moldovei se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”
 • Institutul de Energetică
 • Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău se reorganizează prin absorbția următoarelor instituții publice:

 • Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Universitatea de Stat „Grigorii Țamblac” din Taraclia
 • Institutul de Științe ale Educației
 • Institutul de Formare Continuă.

 Academia de Studii Economice din Moldova se reorganizează prin absorbția Institutului Național de Cercetări Economice.

Care sunt beneficiile?

R. Moldova va avea universități mari, consolidate și competitive, cu infrastructură dezvoltată, modernă, în concordanță cu tendințele la nivel mondial.

 • Universitățile vor fi mai bine poziționate în clasamentele internaționale, deci mai atractive atât pentru tinerii de la noi din țară, cât și pentru cei de peste hotare.
 • Mai multe fonduri vor fi direcționate în procesul de educație și de cercetare, nu spre administrație.
 • Va fi consolidat sistemul de cercetare și va fi fortificată interconexiunea dintre știință și educație.
 • Universitățile, ca centre de instruire și cercetare, vor acorda o atenție sporită transferului de cunoștințe și tehnologii, precum și cooperării cu mediul de afaceri, asigurându-se astfel relevanța studiilor și cercetării pentru economie și societate.

„Sistemul de învățământ este important, dar să nu uităm că sistemul trebuie să servească oamenii. Ceea ce ne propunem să realizăm este pentru oameni și de aceea dorim să concretizăm care vor fi beneficiile acestui proces”, precizează MEC.

Beneficii pentru studenți:

 • Studenții vor obține o diplomă de la o instituție de învățământ superior performantă, mai puternică, cunoscută pe plan național și internațional.
 • Vor avea mai multe oportunități de alegere a cursurilor și programelor de studii, pentru dezvoltarea lor profesională.
 • Vor beneficia de mai multe facilități: laboratoare bine dotate cu echipamente moderne, cămine renovate, săli și terenuri de sport modernizate.
 • Absolvenții de liceu vor avea mai multe șanse în alegerea profesiei și a instituției de învățământ superior.

Beneficii pentru cadrele didactice:

 • Vor fi membri ai unei comunități academice de elită, mai bine clasată internațional, mai stabilă, mai puternică, dar și mai bine remunerată.
 • Vor avea acces mai liber la infrastructura de cercetare și la rezultatele cercetării.
 • Vor beneficia de mai multe resurse pentru ameliorarea și modernizarea programelor de studii oferite.
 • Vor putea îmbina armonios activitatea didactică cu cea de cercetare.

Beneficii pentru cercetători:

 • Vor avea un loc stabil de muncă, care nu va depinde doar de proiectele câștigate sau realizate.
 • Vor avea șanse sporite de a accesa fonduri mai mari pentru cercetare, ei fiind parte a unei universități solide.
 • Vor avea posibilități să interacționeze mai strâns cu studenții care au vocația cercetării.
 • Vor participa la luarea de decizii cu privire la procesul de studii din universități.

Necesitatea și argumentarea acestei modernizări se cunosc încă din 2015. Subiectul a fost pe larg dezbătut încă de atunci, dar cu regret acest proces a fost tergiversat.

„Noi considerăm că nu mai putem întârzia această modernizare. Datorăm tinerilor noștri să le oferim un sistem universitar de calitate la noi acasă”, se mai arată în comunicatul MEC.