Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 ar putea fi schimbată. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a aprobat, în ședința de astăzi, raportul la proiectul de modificare și completare a Hotărârii Parlamentului în acest sens.

Potrivit autorilor proiectului de hotărâre, modificările propuse reies din necesitatea actualizării termenelor de implementare a unor prevederi ale strategiei. Conform documentului, urmează redactarea planului de acțiuni al strategiei, în vederea indicării exprese a autorităților responsabile de realizarea acțiunilor.

De asemenea, ca urmare a aprobării raportului de evaluare națională a riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, planul de acțiunii va fi completat cu unele măsuri în vederea minimalizării riscurilor identificate.

Documentul mai propune completarea strategiei cu recomandările formulate de experți în procesul de evaluare a Republicii Moldova de către Forumul Global al Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (OECD).

Totodată, Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire  și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 va fi completată cu o nouă anexă. Aceasta va include lista indicatorilor necesari în vederea stabilirii eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul de hotărâre urmează a fi transmis spre examinare și aprobare plenului Parlamentului.