Persoana care depune cereri repetate de recuzare, în scop de tergiversare a procesului, poate fi sancţionată, se arată într-o recomandare publicată de Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie, publicată ca urmare a faptului că avocatul lui Platon, Gheorghe Malic, a solicitat Curţii Constituţionale să se pronunţe cu privire la constituţionalitatea articoului 34 din Codul de procedură penală.

În recomandarea destinată judecătorilor se atrage atenția asupra faptului că legea interzice recuzarea anticipată a judecătorilor care încă nu participă la judecarea cauzei, precum şi a judecătorului sau completului de judecată care soluţionează cererea de recuzare scrie portalul avocaturii de afaceri - Bizlaw.md

Încheierea instanţei de judecată, care a dispus inadmisibilitatea cererii de recuzare înaintată în mod repetat nu este susceptibilă de a fi atacată, însă argumentele cererii de recuzare, care a fost înaintată în mod repetat, pot fi invocate în apel sau, după caz, în recurs împotriva hotărârii în fond", se menționează în document. Recomandarea conține și următoarea precizare:

Este inadmisibilă cererea de recuzare înaintată în mod repetat în cazul în care:

– aceeaşi persoană a fost recuzată pentru acelaşi caz de incompatibilitate şi pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formulării unei cereri anterioare de recuzare care a fost respinsă;

– vizează pe alţi judecători decât pe cei care formează completul care soluţionează cauza ori întreaga instanţă sau toate instanţele din Republica Moldova;

– formulată de o persoană care nu are calitatea de subiect procesual;

– formulată împotriva judecătorilor chemaţi să soluţioneze cererea de recuzare.

Mai mult, judecătorii sunt încurajați să aplice sancțiuni în cazul în care dreptul la recuzare se tranformă în mijloc de tergiversare a procesului.

„Instanţa dispune de dreptul şi posibilitatea aplicării unei sancţiuni pecuniare, sub formă de amendă, faţă de partea care înaintează această cerere, dacă se constată că este declarată cu rea-credinţă şi în mod abuziv, adoptând un act procedural separat în acest sens. Încheierea instanţei, prin care partea a fost sancţionată şi i s-a aplicat amenda, poate fi atacată separat cu recurs în instanţa ierarhic superioară, ceea ce nu duce la suspendarea examinării cauzei pe fond".

Amintim că avocatul lui Veaceslav Platon a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care solicita expunerea pe marginea articolului 34, alineat 3 din Codul de procedură penală, argumentând că încalcă dreptul părților la proces prin faptul că interzice recuzarea judecătorului sau completului de judecată care soluționează cererea de recuzare. Sesizarea a fost declarată inadmisibilă.