Deși primarul general Dorin Chirtoacă declara că nu este posibil, mirosul insuportabil din capitală vine și de la Stația de Epurare, din cauza deficienţelor în procesul tehnologic, care nu permit epurarea apelor reziduale la parametrii acceptabili.

Acest lucru a fost constatat în urma unei vizite la Stația de epurare, efectuată de ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, împreună cu directorul general al S.A. „Apă-Canal Chişinău", Veronica Herţa, şi cu specialiști din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat, S.A. Apă-Canal Chișinău, Centrul Național de Sănătate Publică, Agenția "Apele Moldovei", Direcția generală locativ-comunală a municipiului Chișinău, Agenția Ecologică Chișinău și ONG-urile de mediu.

Membrii comisiei, urmărind etapele tratării apelor reziduale de la intrare în Stația de epurare (colectoare) până la ieșire (rîul Bâc), au constatat, cu certitudine, că recent au apărut anumite deficiențe în procesul tehnologic, care nu permit epurarea apelor reziduale la parametrii acceptabili. Asta se datorează faptului că o serie de obiective importante din cadrul stației de epurare au un grad înalt de uzură și necesită a fi reabilitate, iar altele - reconstruite.

Astfel, pe termen scurt, membrii grupului de lucru urmează să identifice soluții tehnice imediate pentru asigurarea neîntârziată a refuncționalizării la parametri optimi a Stației de epurare.

Primăria Chișinău a pus în aplicare un proiect de modernizare a întreg sistemului de aprovizionare cu apă și sanitație a capitalei, ceea ce va contribui la micșorarea cheltuielilor de producție și îmbunătățirea procesului tehnologic de epurare a apelor reziduale. Este vorba de Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă din Chișinău.

În prezent, în cadrul Programului a fost inițiată licitația internaționala privind ,,Reabilitarea Stației de epurare a apelor uzate și linia nouă de tratare a nămolului", cu data-limită de depunere și deschidere a ofertelor la 27 octombrie 2016. Reconstrucția prevede reabilitarea decantoarelor primare, a bazinelor de aerare cu nămol activ, a decantoarelor secundare, precum și construcția unei linii noi de tratare a nămolului (îngroșarea, fermentarea și deshidratarea nămolului), etc.

Ministerul Mediului mai anunță că a creat o celulă de criză, membrii grupului de lucru având în sarcină să întocmească lista agenților economici, întreprinderile cărora sunt amplasate de-a lungul râului și care deversează apele (inclusiv preepurate) în Bâc, să monitorizeze pe etape, prin prelevarea probelor de apă și analiza lor, să facă măsurări ale concentrațiilor, conform tehnologiilor cunoscute. Acțiunile urmează să elucideze clar, prompt și responsabil sursele poluării.

Următoarea ședință a grupului de lucru va avea loc, vineri, 23 septembrie, ora 14:00, la Ministerul Mediului.