Executivul de la Chișinău a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul de hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul R. Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia. În cadrul ședinței prim-ministrul Natalia Gavrilița a ținut să mulțumescă Guvernului României.

 

Acordul între Guvernul R. Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil acordat de România Republicii Moldova reprezintă un tratat inter-guvernamental care prevede alocarea a 100 mil. EURO, sub formă de asistență nerambursabilă. Noul Acord va îndeplini funcțiile Acordului semnat la 27 aprilie 2010, care a ieșit din vigoare la 28 martie 2021.

Acordul cuprinde prevederi care vizează dezvoltarea cooperării în următoarele domenii de activitate: sectorul energetic; infrastructura de transport; protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice; lucrări publice și infrastructură; întreprinderi mici și mijlocii; independența mass-media; reforma administrației publice; afaceri interne; sănătate; educație; cultură și patrimoniu; cercetare, precum și turism.

Acordul are ca obiectiv stabilirea condițiilor și a mecanismelor în baza cărora România poate acorda asistență tehnică și financiară de la bugetul de stat în beneficiul Republicii Moldova. În aplicarea Acordului, România și Republica Moldova vor lua, de comun acord, măsurile necesare pentru realizarea de proiecte care să contribuie la:
- intensificarea cooperării între România și Republica Moldova și dezvoltarea Parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova;
- racordarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin intermediul României; - promovarea procesului de reforme în spirit european în Republica Moldova;
- susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova;
- impulsionarea dezvoltării Republicii Moldova și reducerea disparităților economice și sociale în Republica Moldova;
- creșterea rezilienței Republicii Moldova la factorii destabilizatori.

De asemenea, Republica Moldova urmează să întreprindă toate măsurile necesare pentru:

- implementarea pe deplin a obligațiilor asumate în baza Acordului de Asociere încheiat cu Uniunea Europeană, cu accent deosebit pe continuarea reformelor necesare pentru apropierea de UE, inclusiv în domeniul justiției, combaterii corupției, mediului de afaceri;
- conlucrarea în efortul comun de implementare a proiectelor derulate de România în Republica Moldova, inclusiv din perspectiva: orientării către toți cetățenii Republicii Moldova; monitorizării implementării proiectelor; comunicării publice cu privire la contribuția României; asigurării cofinanțării din partea Republicii Moldova; evaluării periodice a stadiului îndeplinirii obiectivelor asumate de comun acord și clarificării oricăror aspecte de interes apărute în procesul de implementare;
- cooperarea strânsă cu România în vederea realizării investițiilor durabile de importanță strategică precum interconectările în sfera energiei şi a infrastructurii şi, în context, adoptarea tuturor măsurilor necesare legate de implementarea pe deplin a legislației referitoare la liberalizarea pieței energetice şi de asigurare a capacității de distribuție a energiei electrice şi a gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova;
- sprijinirea consolidării și protejării prezenței investiționale a României în Republica Moldova, în conformitate cu tratatele în domeniu dintre cele două părți și obligațiile internaționale ale Republicii Moldova, inclusiv prin crearea unui mecanism transparent pentru comunicarea oportunităților de afaceri;
-consolidarea comunității de limbă, cultură și istorie.

Acordul va fi semnat în două exemplare originale, fiecare în limbile română. În caz că vor exista diferențe de conținut după negocierea Acordului, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene se va decide asupra caracterului acestora și dacă pot fi acceptate fără avizarea repetată a acestuia.

Acordul va fi semnat în cadrul ședinței comune a Executivelor de la Chișinău și București, planificată pentru data de 11 februarie 2022.