Ministerul Justiției a expediat în adresa Guvernului proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative, anunță Sergiu Litvinenco.

Potrivit ministrului justiției, așa-numitul „prevetting” are ca scop filtrarea candidaților la funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor. Examinarea acestuia este preconizată pentru ședința de miercuri a Guvernului, 19 ianuarie.

Potrivit lui Litvinenco, elementele de bază ale proiectului sunt:

- Integritatea candidaților la funcțiile de membri ai CSM și CSP va fi evaluată de o Comisie unică specială de evaluare, care va fi compusă din 6 membri.
- Componența Comisiei va fi următoarea: 3 membri naționali vor fi numiți la propunerea fracțiunilor parlamentare, conform principiului proporționalității, și 3 membri vor fi propuși de către partenerii de dezvoltare și aprobați cu votul a 3/5 din deputații aleși.
- Lista partenerilor de dezvoltare va include donatorii internaționali (organizațiile internaționale, misiunile diplomatice și reprezentanțele acestora în Republica Moldova), activi în domeniul reformei justiției și combaterii corupției în ultimii doi ani.
- Comisia de evaluare va activa independent, va avea un secretariat și va fi finanțată, parțial, din alocația de buget pentru Ministerul Justiției și, parțial, din fondurile alocate de către partenerii de dezvoltare. Secretariatul Comisiei va fi finanțat de către partenerii de dezvoltare.
- Evaluarea integrității se va face în temeiul unor cercetări extinse a activității profesionale a candidaților, a respectării în activitatea lor a unor standarde înalte de etică și profesionalism, precum și a lipsei unor acțiuni dubioase, în special care provoacă suspiciune despre o activitate de corupție (integritatea etică). De asemenea, Comisia va analiza averea candidaților și a familiei apropiate lor, proveniența acestei averi, precum și corespunderea cheltuielilor candidaților cu veniturile lor și ale familiei apropiate (integritate financiară).
- Decizia Comisiei cu privire la nepromovarea evaluării integrității va servi temei juridic pentru neadmiterea candidatului la alegeri sau la concurs.
- Dacă va descoperi discrepanțe mari între informația declarată de către candidați și situația reală, Comisia va transmite informațiile organelor de drept competente. Totodată, constatările Comisiei nu vor avea o valoare probantă pentru orice alte proceduri sau procese.
- Legea prevede obligația tuturor organelor și autorităților publice, registrelor publice, dar și a tuturor persoanelor private, inclusiv băncilor, de a furniza gratuit informațiile necesare pentru evaluarea candidaților, inclusiv cu privire la averea persoanelor apropiate acestora. Legea va prevedea sancțiuni pentru nefurnizarea informației.
- După finalizarea activității Comisiei, vor avea loc alegerile în adunările generale ale judecătorilor și procurorilor doar între candidatii care au promovat evaluarea (preliminar, luna mai 2022). De asemenea, și Parlamentul urmează să desfășoare concurs pentru selectarea a 6 membri ai CSM din rândul societății civile.
- Legea va avea caracter limitat în timp și va avea efecte doar până la sfârșitul anului 2022. De asemenea, proiectul include o serie de modificări temporare la alte acte normative și dispoziții tranzitorii.