Guvernul a elaborat Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2022-2023, document ce va fi înaintat spre aprobare la ședința executivului de săptămâna viitoare.

În document se specifică faptul că Republica Moldova va dezvolta în continuare cooperarea cu NATO, principalul instrument în acest sens fiind Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP).

Totodată, cooperarea Republicii Moldova cu NATO este bazată pe respectul neutralităţii constituţionale a statului. În condiţiile statutului său de neutralitate, Republica Moldova, prin implementarea IPAP, nu urmăreşte obiectivul aderării la Alianţa Nord-Atlantică.

Autoritățile moldovenești își propun să implementeze IPAP pentru avansarea procesului de reformare şi modernizare a sectorului de securitate şi apărare naţională în conformitate cu noile evoluţii şi cerinţe ale mediului actual de securitate, pentru dezvoltarea capacităților necesare de a face față noilor provocări, consolidarea securității cetățenilor Republicii Moldova și a statului.

O atenţie deosebită va fi acordată implementării deciziilor summiturilor Alianţei din Ţara Galilor şi Varşovia privind participarea Republicii Moldova la Iniţiativa de Consolidare a Capacităţilor de Apărare şi la Platforma pentru Interoperabilitate (IP).

Republica Moldova va consolida securitatea națională inclusiv prin măsuri de sporire a profesionalismului și a expertizei oficialilor și experților din instituțiile de securitate și apărare. Pentru realizarea acestui obiectiv, un accent special este pus pe dezvoltarea cooperării cu NATO în cadrul Programului de dezvoltare profesională (PDP) și al Meniului de Cooperare cu Partenerii (PCM).

În Planul de Acțiuni se menționează că Republica Moldova pledează pentru reglementarea pașnică, durabilă și atotcuprinzătoare a conflictului transnistrean în cadrul formatului de negocieri „5+2”, bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării, în frontierele sale recunoscute pe plan internațional, cu acordarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană.

Cu referire la aspectele politico-militare, Republica Moldova va promova în continuare obiectivul privind retragerea neîntârziată, ordonată şi completă a trupelor ruse, aflate ilegal pe teritoriul țării, precum şi oportunitatea transformării actualei operaţiuni de pacificare într-o misiune civilă multinaţională cu mandat internaţional. Menținerea stabilității în Zona de Securitate, democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene, precum și evacuarea/distrugerea stocurilor de muniții aflate în depozitul de la Cobasna vor fi asigurate într-o manieră transparentă, sub auspiciile OSCE și în cooperare cu partenerii externi relevanți.

OSCE rămâne un mediator-cheie în formatul de negocieri „5+2” în medierea dialogului și a acțiunilor conexe dintre Chișinău și Tiraspol.

Referitor la relațiile cu țările vecine, Republica Moldova dezvoltă o cooperare multilaterală cu România în baza valorilor europene comune și parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. De asemenea, autoritățile moldovenești dezvoltă relații speciale cu Ucraina.

Totodată, Republica Moldova va implementa în continuare obiectivele de reformare trasate de documentele strategice naţionale, elaborate cu sprijinul NATO pentru consolidarea capacităţilor de apărare ale Republicii Moldova (DCB), dar şi cele care decurg din angajamentele asumate în cadrul diferitor programe, platforme, iniţiative şi proiecte de cooperare.

Republicii Moldova urmărește intensificarea dialogului politico-militar cu structurile şi cu instituţiile internaţionale în vederea consolidării cooperării cu partenerii externi și a valorificării oportunităților de sporire a participării Republicii Moldova la misiuni şi cooperaţii internaţionale sub egida ONU.

Autoritățile moldovenești vor promova subiectele vizând colaborarea Republica Moldova – NATO în sursele media naționale, evidențiind beneficiile pentru cetățenii RM. Scopul urmărit este de a spori nivelul de înţelegere şi susţinere a acestor subiecte de către cetăţeni şi societatea civilă și de a consolida reziliența publicului în fața dezinformării.

Autoritățile moldovenești sunt interesate să dezvolte cooperarea și schimbul de informații cu NATO în domenii precum sunt abordarea cuprinzătoare la nivel de Guvern a securității și apărării, avertizarea timpurie, implementarea bunelor practici și a lecțiilor însușite în materie de prevenire și reacţie în situaţiile de urgenţă civilă, participarea la consultări, instruiri și exerciții în domeniul gestionării situațiilor de criză.