Avocatul Poporului Natalia Moloșag anunță despre faptul că la 09 decembrie 2021 a solicitat anularea cererii de demisie depuse anterior în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al Oficiului Avocatului Poporului, decizia de a solicita anularea cererii de demisie a fost luată „urmare a constatărilor controlului general asupra patrimoniului Oficiului Avocatului Poporului, desfășurat în cadrul instituției în perioada 11 octombrie - 08 decembrie 2021 de către comisia de inventariere”.

Un alt motiv care a determinat-o pe Avocatul Poporului de a lua decizia de solicitare de anulare a cererii de demisie îl constituie intenția de a nu periclita activitatea Oficiului Avocatului Poporului și de a asigura continuitatea activității instituției, precum și dorința de a asigura desfășurarea corectă, la timp a proceselor în derulare din activitatea OAP, în special în perioada de sfârșit a anului de gestiune. Avocatul Poporului Natalia Moloșag în perioada imediat următoare cererii demisie a depus eforturi pentru a soluționa criza instituțională din Oficiul Avocatului Poporului și a avut un dialog deschis și eficient cu echipa OAP”, se menționează în comunicatul instituției.

În acest sens, Avocatul Poporului asigură că este dispusă să ducă la bun sfârșit controlul intern managerial, în baza Ordinului nr.189 al Ministerului Finanțelor din 05.11.2015 și a Legii nr.52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) și a Legii Nr. 164 din 31.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului consideră că Instituția Națională pentru Protecția Drepturilor Omului trebuie să activeze, să monitorizeze respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova indiferent de orice impedimente.

Amintim că proiectul de hotărâre cu privire la demisia Nataliei Moloșag a fost inclus pe agenda ședinței Parlamentului.

Detalii: Subiectul privind demisia Nataliei Moloșag, inclus pe ordinea de zi a Parlamentului