R. Moldova ocupă un loc special pe agenda noului Guvern al României. Conform programului de guvernare 2021-2024 al Guvernului Ciucă, care a primit ieri vot de încredere din partea parlamentarilor români, România va pune prioritate pe susținerea integrării europene a R. Moldova și va susține programul de reforme pro-democratice, va dezvolta proiecte ce țin de domeniile energetice sau de gazele naturale, va promova identitatea și valorile românești.

Un proiect important prevăzut în program, mai exact în Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier, este Linia Electrică Aeriană 400 kV Suceava-Bălți (R. Moldova).

Potrivit programului, în perioada 2021-2024 rețeaua românească de transport al gazelor naturale are în dezvoltare avansată mai multe proiecte, în valoare totală de 401.602.060 lei românești, printre care și „dezvoltări ale Sistemului Național de Transport în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și al asigurării capacităților de transport spre R. Moldova de 1,5 mld. mc/an, în punctul de interconectare dintre sistemele de transport al gazelor naturale ale României și R. Moldova”.

Guvernul Ciucă își mai propune dezvoltarea unui parteneriat stabil cu Departamentul pentru Relația cu R. Moldova prin promovarea identității și valorilor românești prin tradiții, obiceiuri și limbă, inclusiv prin asigurarea expertizei privind restaurarea infrastructurii culturale.

Un punct important în programul Guvernului Ciucă este consolidarea relației cu media publică din România - formator de opinie legitim și promotor principal al sectoarelor cultural-creative - în vederea găsirii celor mai bune forme de colaborare cu Societatea Română de Televiziune și cu Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării valorilor culturale și artistice prin oferta editorială destinată românilor de pretutindeni, cetățenilor R. Moldova, prin oferta cultural-artistică încetățenită (de exemplu, orchestre și coruri, producția de teatru și film tv., ș.a.m.d.) și prin oferta națională de radio și televiziune, inclusiv în limba diverselor comunități etnice/minorități, în zonele încă neacoperite de către canalele/studiourile centrale și sau regionale.

Ministerul de Externe din Guvernul Ciucă are un întreg capitol dedicat parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a R. Moldova. Ca prioritate de prim rang a politicii externe, România va continua să susțină activ eforturile de integrare europeană a R. Moldova și programul de reforme prodemocratice, în baza Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a R, Moldova și având ca fundament comunitatea de limbă, istorie și cultură cu R. Moldova, precum și viziunea spațiului comun din perspectiva integrării europene.

România va sprijini R. Moldova în eforturile de consolidare a statului de drept, de asigurare a stabilității politice și prosperității. Totodată, vor continua acțiunile de sprijin în beneficiul direct al cetățenilor R. Moldova, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19. Se vor depune, de asemenea, eforturi susținute pentru avansarea proiectelor bilaterale strategice, mai ales a celor cu rol de conectare a R. Moldova cu UE, prin România.

România va acționa pentru încheierea rapidă și implementarea unui nou Acord de asistență nerambursabilă, care să îndeplinească funcțiile Acordului privind asistența nerambursabilă de 100 milioane euro (semnat în 2010 și ieșit din vigoare la 28 martie 2021), precum și pentru implementarea proiectelor comune de interes major și pentru a continua să sprijine dezvoltarea, modernizarea și reziliența R. Moldova. În acest sens, se va acorda prioritate proiectelor de interconectare în domeniul energiei și transporturilor (inclusiv podurile peste Prut, autostrăzi), menite să asigure conectarea robustă a R. Moldova la spațiul european, prin România.

De asemenea, se va urmări o implicare activă în susținerea R. Moldova în identificarea de soluții solide, viabile și sustenabile pentru asigurarea necesarului de gaze naturale prin diversificarea surselor de aprovizionare, crearea de rezerve, în vederea consolidării securității energetice a R. Moldova pe termen mediu și lung.

România va continua să promoveze o reglementare cuprinzătoare, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova în frontierele sale recunoscute internațional și cu neafectarea vectorului său proeuropean. MAE român va susține crearea unui Grup de sprijin al Comisiei Europene pentru R. Moldova, care să susțină - împreună cu Delegația pentru relațiile cu R. Moldova din Parlamentul European - implementarea eficientă de către R. Moldova a Acordului de Asociere UE-R. Moldova.

România va fi activă în susținerea eforturilor autorităților R. Moldova de eficientizare a combaterii corupției, de reformare a sistemului judiciar, de reformare și profesionalizare a administrației și de curățare a mediului de afaceri și a administrației publice de practici clientelare. De asemenea, vor fi intensificate măsurile de încurajare a prezenței investiționale românești în R. Moldova.

Totodată, va fi susținută consolidarea programului de înfrățiri între unitățile administrative-teritoriale din România și R. Moldova, inclusiv în vederea oferirii de expertiză în ceea ce privește atragerea fondurilor europene, și inițierea unor proiecte comune, care să aibă ca scop dezvoltarea comunităților locale.

Se va urmări, de asemenea, consolidarea Fondului de Democratizare și Dezvoltare Sustenabilă pentru R. Moldova, prin sporirea alocării financiare în cadrul bugetului MAE destinat cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară.

Guvernul Ciucă mai acceantuează în programul său că România va avea în vedere reluarea ședințelor comune de guvern, cu mai multe țări, printre care și R. Moldova, acestea fiind considerate un bun instrument de promovare a înțelegerii reciproce, o măsură de consolidare a încrederii și un mecanism de coordonare a pozițiilor celor doi vecini în cadrul evoluțiilor din forurile decizionale ale UE/NATO.

Printre obiectivele Guvernului Ciucă se mai regăsește eficientizarea politicii de acordare a burselor pentru cetățenii R. Moldova și, respectiv, pentru etnicii români din afara granițelor - extinderea actualului program pentru românii din Ucraina și la românii din alte comunități istorice.

Amintim că, pe 25.11.2021 Guvernul român condus de Nicolae Ciucă a obținut voturile de învestire în Parlament. Cabinetul a fost votat cu o majoritate de 318 voturi, cu peste 80 mai mult decât minimul necesar de 234 de voturi. Miniștrii Guvernului Ciucă au depus ulterior jurământul la Cotroceni.