Subiectul privind respectarea drepturilor copiilor în instituțiilor penitenciare a fost discutat, astăzi, la audierile făcute de membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice. Acestea au fost organizate în contextul realizării obiectivului de exercitare a funcției de control parlamentar, stabilit în Planul de acțiuni pentru anul 2021 (sesiunea de toamnă).

 În cadrul evenimentului au fost supuse audierilor publice un șir de Rapoarte tematice elaborate de către Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului,  cu privire la următoarele subiecte:

  • ”Monitorizarea respectării drepturilor copiilor aflați în instituțiile penitenciare”;
  • “Respectarea dreptului la învățătură a deținuților/condamnaților minori din instituțiile penitenciare”;
  • „Evaluarea respectării drepturilor copiilor aflați în detenție în legătură cu urmărirea penală sau executarea pedepsei”;
  • „Respectarea drepturilor copiilor cu vârsta 0-3 ani care se află împreună cu mamele lor ce-și execută pedeapsa în instituțiile penitenciare”.

Concomitent, a fost supus audierilor publice și Raportul tematic „Privind vizita preventivă în penitenciarul pentru minori nr.10 Goian”, elaborat de angajații Oficiului Avocatului Poporului, Direcția prevenirii torturii.

La ședință au participat Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, Maia Bănărescu, membrii Consiliului pentru prevenirea torturii, reprezentanți ai autorităților publice, ai organizațiilor internaționale, ai organizațiilor societății civile și mass-media.

Membrii Comisiei au adresat mai multe întrebări reprezentaților autorităților statului, reieșind din neregulile depistate în cadrul vizitelor inopinate, întreprinse la mai multe penitenciare din țară, precum și a celor constate în Rapoartele tematice enunțate.

Audierile publice privind respectarea drepturilor copiilor în instituțiile penitenciare au fost constructive, fiind apreciate de către părțile prezente ca o platformă de comunicare și cooperare interinstituțională. Urmare audierilor, Comisia va aproba o Decizie care va include în sine un șir de recomandări consistente, care vor fi remise în adresa Guvernului și a autorităților responsabile, cu solicitarea de a întreprinde acțiunile ce se impun pentru înlăturarea carențelor depistate.