Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale va activa în baza unui nou Regulament, într-o nouă componență. Guvernul a aprobat astăzi o serie de modificări la Hotărârea cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului.

Conform documentului, activitatea Consiliului se va desfășura în baza unui nou Regulament, care stabilește misiunea, modul de activitate, drepturile, obligațiile și atribuțiile acestuia. 

Astfel, Consiliul CNAS va supraveghea activitatea Casei Naționale, va examina deficiențele existente în procesul de lucru și va propune, după caz, inițierea unor modificări a cadrului normativ aferent sistemului de asigurări sociale. Consiliului se va convoca la necesitate, dar nu mai rar decât o dată în trimestru, la inițiativa Președintelui Consiliului sau a Directorului general al Casei Naționale.

Consiliul de Administrație al CNAS este format din 12 persoane și include reprezentanți ai Guvernului, Patronatelor, Sindicatelor și ai organizațiilor de pensionari. Președintele Consiliului este numit de Executiv.