Biroul Permanent al Parlamentului ar urma să examineze astăzi cererea prim-ministrului Natalia Gavrilița cu privire la examinarea în procedura de urgență a proiectului de lege privind modificarea Legii Bugetului de Stat 2021 în lectura a doua. Adoptarea proiectului în regim de urgență vine ca urmare a necesității alocării mijloacelor bănești pentru achitarea plăților curente către Gazprom pentru gazul furnizat către R.Moldova în perioada octombrie-noiembrie.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, procedura de urgenţă pentru examinarea proiectelor de acte legislative solicitată de Guvern se supune aprobării Biroului permanent. În cazul aprobării procedurii de urgenţă, Biroul permanent stabileşte termenul de depunere a raportului asupra proiectului actului legislativ, care nu poate depăşi 10 zile lucrătoare.

După primirea raportului comisiei sesizate în fond, Biroul Permanent înscrie cu prioritate proiectul de act legislativ în proiectul ordinii de zi pentru următoarea şedinţă plenară.

Proiectele de acte legislative solicitate de a fi examinate în procedură de urgenţă se prezintă plenului Parlamentului de primul-ministru, iar în absenţa lui - de prim-viceprim-ministru sau de viceprim-ministru.

Amintim că, „Gazprom” a informat autoritățile de la Chișinău despre sistarea livrării gazelor naturale, în cazul în care, în decurs de 48 de ore, nu va primi plata datorată pentru data de 22 noiembrie pentru gazul furnizat.

Detalii:

1. Gazprom amenință cu sistarea livrării gazelor naturale dacă Chișinăul nu va achita nota de plată în decurs de 48 de ore

2. Vicepremierul Andrei Spînu, reacție la amenințările Gazprom privind sistarea livrării gazelor naturale

3. Șeful „Moldovagaz”, despre cererea Gazprom privind achitarea de urgență a plăților curente pentru gaze naturale: „Căutăm soluții”

De menționat că vicepremierul Andrei Spînu a declarat că pentru achitarea datoriilor către Gazprom vor fi folosiți banii alocați anterior de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale întreprinderii „Energocom”, care au rămas necheltuiți. Este vorba de 1,4 miliarde de lei.

Detalii: Spînu: Regretăm faptul că Gazprom a notificat în așa mod Moldovagaz. Îi vom informa despre pașii pe care-i va întreprinde Guvernul