Întreaga componență a Consiliului Audiovizualului a fost demisă. Deputații au respins astăzi raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, în anul 2020.

În acest sens, în conformitate cu noile prevederi din Codul serviciilor media audiovizuale, membrii Consiliului Audiovizualului pot fi demiși în cazul în care deputații vor rămâne nesatisfăcuți de activitatea CA.

Potrivit noilor prevederi: „Respingerea de către Parlament a raportului anual de activitate atrage după sine demiterea de drept a membrilor Consiliului Audiovizualului”.

Printre cei demiși se regăsește și președintele CA, Ala Ursu-Antoci, care până la numire în calitate de membru al Consiliului a activat în cadrul fracțiunii PSRM și, potrivit CV-ului publicat, nu a activat nicio zi în domeniul audiovizualului.