La sediul din or. Bender al Misiunii OSCE în Moldova a avut loc o nouă reuniune de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană.

Chișinăul a informat despre pașii concret întreprinși întru eficientizarea activității punctelor de înmatriculare a mijloacelor de transport din or.Tiraspol și or.Rîbnița. În speță, a fost subliniată disponibilitatea prestării începând cu data de 01 noiembrie curent a serviciului de eliberare a certificatului de înmatriculare de model neutru în termeni de 3-5 zile. A fost menționată și instituirea procedurii care va permite tuturor solicitanților să beneficieze de mecanismul documentării cu plăci neutre a automobilelor ce nu prestează servicii comerciale. Acest mecanism deja este aplicat și în săptămânile imediat următoare va fi dezvoltat, astfel ca serviciile să fie prestate direct în subdiviziunile de înmatriculare auto din stânga Nistrului.

Chișinăul și Tiraspolul au căzut de acord că reglementarea acestor probleme de lungă durată, dar și rezolvarea altor aspecte menționate în raportul de evaluare a OSCE-ului, reprezintă un progres semnificativ în eficientizarea activității centrelor din regiune și în depășirea dificultăților constatate în procesul de documentare a mijloacelor de transport necomerciale. Chișinăul a reaccentuat și necesitatea punerii în aplicare a procedurii deservirii în baza ,,rândului viu,,. 

În privința autosanitarelor dotate cu echipamente speciale, a fost reiterat că Chișinăul lucrează la amendamente legislative, cu titlu de excepție, în scopuri umanitare, în vederea asigurării documentării acestora în regim facilitat. În cadrul întâlnirii, Chișinăul a reiterat disponibilitatea de a oferi o soluție viabilă pentru mijloacele de transport care nu sunt acoperite de prevederile Deciziei protocolare din 24 aprilie 2018, prin eliberarea numerelor moldovenești, în condiții facilitare. În același timp, Chișinăul a reamintit că deciziile anterioare nu prevăd angajamente asumate în negocieri în privința documentării acestora cu numere neutre.

Chișinăul a reamintit despre dificultățile serioase cu care se confruntă locuitorii din satul Varnița și din localitățile raionului Dubăsari, amplasate pe malul stâng al Nistrului, urmare a impunerilor abuzive din partea Tiraspolului (obligarea achitării plăților nejustificate pentru autocamioanele cu masa totală ce depășește 18 tone, solicitarea plăților de vinietă pentru automobilele cu înmatriculare moldovenească, neasigurarea circulației nestingherite pe cale terestră a agenților economici ce transportă mărfuri de primă necesitate pentru locuitorii din raionul Dubăsari pe perioada blocării circulației feribotului ș.a.). În acest sens a fost solicitată renunțarea la asemenea acțiuni unilaterale și soluționarea lor necondiționată, din considerente umanitare, însă Tiraspolul a refuzat să se angajeze într-un dialog constructiv și s-a eschivat de la identificarea unor soluții de durată. A fost subliniat faptul că negocierile presupun reglementarea problemelor pe bază de reciprocitate, or, Tiraspolul nu se ține de acest principiu.

De asemenea, a fost reiterată necesitatea soluționării atotcuprinzătoare a problemei sediilor în privința instituțiilor de învățământ cu predare în limba română din regiune cu asigurarea condițiilor adecvate de studii conform cerințelor educaționale în vigoare, precum și eliminarea dificultăților întâmpinate de către fermierii din raionul Dubăsari, cu evitarea recurgerii la limbajul condiționărilor, amenințărilor și escaladărilor, manifestări care spre regret s-au evidențiat din partea Tiraspolului în cadrul întâlnirilor din ultima perioadă.