Guvernul a propus declararea stării de urgență pe întreg teritoriu al R.Moldova pe o perioadă de 30 de zile: 22 octombrie – 20 noiembrie 2021.

În perioada respectivă, Comisia pentru Situații Excepționale va emite dispoziții în vederea punerii în executare a mai multor măsuri:

- instituirea unui regim special de procurare a gazelor naturale în regim rapid;
- alocarea mijloacelor financiare pentru asigurarea procurării volumelor necesare de gaze naturale;
- adoptarea deciziilor necesare în scopul asigurării unor acțiuni rapide de asigurare cu gaze naturale, inclusiv prin derogare de la prevederile normative;
- dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de gaze naturale și de alte resurse energetice;
- adoptarea deciziilor de împuternicire a furnizorilor și distribuitorilor să acționeze în scopul procurării, transportării și distribuției gazelor naturale pe întreg teritoriul țării;

La fel, CSE va coordona activitatea mijloacelor de informare în masă privind introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicații, dar și instituirea de instrumente rapide de colectare a plăților de la consumatori pentru gazele naturale folosite;

Detalii: Criza energetică // Gavrilița: Astăzi în R.Moldova va fi instituită starea de urgență