Asociația Promo-LEX a venit cu un apel privind discursul Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, la tribuna Organizației Națiunilor Unite, la New York. Asociația remarcă faptul că „nu este clar care ar fi problemele care vor fi abordate în acest discurs, însă consideră că problema respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană ar trebui să fie una prioritară”.

Totodată, Promo-LEX subliniază importanța abrodării, de la tribuna ONU, a subiectelor precum respectarea Declarației Universale a Drepturilor Omului de către Federația Rusă, înrolarea forțată în structurile militare ilegale, aplicarea unei pseudo-justiții și violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană și altele.

„Astfel, considerăm imperios necesară insistarea asupra respectării angajamentelor internaționale asumate de Federația Rusă privind retragerea forțelor armate și a munițiilor de pe teritoriul țării. La fel discursul în fața ONU reprezintă o oportunitate de a cere respectarea Declarației Universale a Drepturilor Omului de către Federația Rusă cu referire la acest teritoriu care se află în deplinul său control.

Este important a se aminti în acest context despre numeroasele cazuri de omor, tortură, rele tratamente, înrolare forțată în structurile militare ilegale, aplicarea unei pseudo-justiții în regiunea transnistreană, toate realizate sub acordul tacit al autorităților Federației Ruse. Aceste concluzii reies din zecile de hotărâri și decizii emise de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, care a constatat că Rusia este responsabilă de violarea drepturilor omului în această regiune.

Această responsabilitate pentru violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană survine ca urmare a controlului militar, economic și politic realizat de Federația Rusă asupra regimului de la Tiraspol. Ignorarea angajamentelor asumate de către Federația Rusă în fața comunității internaționale de a executa efectiv aceste Hotărâri denotă faptul că problema respectării drepturilor omului nu mai suferă amânare și urmează a fi ridicată la tribunele tuturor instituțiilor responsabile de monitorizarea drepturilor omului”, accentuează asociația. 

Promo-LEX menționează că „aceste cazuri și fenomene grave reprezintă un semnal pe care Administrația Prezidențială nu trebuie să le ignore, deoarece acestea sunt consecințe ale prezenței ilegale, ale rolului și ale activității militare ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova”.

Totodată, Promo-LEX subliniază că „ONU ar putea contribui la monitorizarea respectării drepturilor omului în regiune prin delegarea unui raportor special pentru această zonă de conflict înghețată”.

Asociația Promo LEX își exprimă speranța că „în alocuțiunea sa, Președintele țării va da prioritate problemelor ce țin de situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova și va face Apel către actorii internaționali relevanți să contribuie la garantarea drepturilor și libertățile fundamentale ale omului pe întreg teritoriul Republicii Moldova”.

În aceste context, Asociația Promo LEX solicită Președintei Republicii Moldova:

  • să insiste asupra respectării obligației de evacuare a muniției și militarilor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • să susțină public necesitatea executării Hotărârilor CtEDO privind violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană de către Federația Rusă;
  • să solicite Organizației Națiunilor Unite și Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU delegarea unui raportor special care să monitorizeze respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.