Angajaților transferați într-o funcție similară sau într-o funcție mai avansată, urmare a reorganizării administrației publice centrale de specialitate și transferării unor domenii de activitate de la o unitate bugetară către alta, li se va garanta diferența de salariu, în cazul în care salariile acestora, calculate conform Legii nr. 27/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, vor fi inferioare celor calculate anterior transferării.

O inițiativă legislativă prin care se propune completarea Legii nr. 27/2018 cu prevederi ce au ca scop asigurarea menținerii salariilor personalului transferat din ministerele ce au participat nemijlocit la procesul de reorganizare este înregistrată în Parlament.

Potrivit notei informative a proiectului, în contextul restructurării administrației publice centrale de specialitate prin separarea unor ministere, circa 56 de persoane care urmează a fi transferate către ministerele nou-create, vor beneficia de plata diferenței de salariu în sumă de la 100 lei până la 6132 lei lunar. În acest sens se menționează că nu vor fi necesare cheltuieli suplimentare, deoarece mijloacele financiare pentru plata personalului respectiv au fost deja planificate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021.

Concomitent, documentul prevede că plata diferenței de salariu se va aplica doar pentru perioada de activitate în unitatea bugetară respectivă, în aceiași funcție sau într-o funcție mai avansată.

Monitorul Fiscal