În contextul dezbaterilor publice pe marginea inițiativei de modificare a sistemului electoral din Republica Moldova și prezentării Parlamentului spre examinare, cu titlul de inițiativă legislativă, a unui proiect de lege pentru modificarea Codului Electoral al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei a organizat, la 17 martie 2017, o masă rotundă, având drept generic „Sistemul electoral din Republica Moldova: oportunități de reformă”.

Potrivit unui comunicat al Academiei, la eveniment au fost prezenți savanți, reprezentanți ai mai multor domenii de cercetare științifică, ai mediului universitar, specialiști în domeniul științelor juridice, politologice, sociologice, parlamentari, cunoscute personalități care, pe parcursul anilor, au acumulat o experiență bogată privind organizarea și desfășurarea alegerilor, dar și popularizarea normelor electorale.

„Consider că aceasta este o problemă care ne frământă pe noi toți și cred că opinia specialiștilor, din domeniul științelor politice, juridice din cadrul ICJP trebuie să aibă impact atât pentru politicieni, cât și pentru societate, pentru cetățenii Republicii Moldova”, a menționat președintele AȘM.

Academicianul consideră că în toată lumea beneficiile au venit, vin și vor veni numai din cunoaștere și cercetare, iar rolul oamenilor de știință în acest sens, ar trebui să fie unul foarte important. Președintele a dorit participanților discuții constructive și viziuni bazate pe cunoașterea academică la subiectul votului uninominal, precizând că rezultatele acestor discuții vor fi prezentate societății și transmise deputaților în Parlament, în speranța că punctele de vedere expuse vor fi luate în considerare la definitivarea proiectului de lege. Totodată, președintele AȘM a îndemnat politicienii și societatea să beneficieze de platforma echidistantă a științei, de a identifica soluții benefice pentru viitorul țării noastre.

În cadrul evenimentului au fost prezentate două rapoarte, în expunerea m.c. Ion Guceac și dr. hab. Victor Juc.

Ion Guceac, dr.hab. în științe jurdice, vicepreședinte al AȘM, a vorbit despre tipurile de suveranitate, categoriile de sisteme electorale, făcând trimitere la sistemele electorale și constituțiile mai multor țări, invocând mandatul parlamentar, de ce caracteristici este determinat acesta etc. În concluzia formulată de prof. Guceac să prezumă că statele lumii optează pentru sisteme electorale care asigură poporului condiţii adecvate pentru exercitarea suveranităţii, dar şi garanţii pentru exercitarea mandatului parlamentar. În perspectiva constituţionalizării acestor obiective, legislatorul trebuie să ţină cont de specificul factorilor naţionali de configurare a dreptului, iar sistemul electoral consacrat să permită ca alegerile să asigure, în primul rând, legitimitatea puterii publice, selectarea guvernanţilor prin aplicarea formulei cel mai bun din cei buni, autoconfirmarea politică a cetăţenilor şi consolidarea societăţii civile, certificarea dreptului cetăţenilor de a fi subiecţi activi ai procesului de guvernare. Cât privește proiectul legii de modificare a Codului electoral, consideră că la etapa actuală în luările de cuvânt va fi vorba, în primul rând, despre o abordare generală, iar după discuțiile și viziunile expuse, va urma o abordare mai specială.

Victor Juc, vicedirector al ICJP al AȘM a subliniat în raportul său că fiecare tip de sistem electoral comportă avantaje și dezavantaje, însă important este ca opțiunile electoratului maximal posibil să-și găsească expresie în mandate și în configurarea forului legislativ suprem. Referitor la faptul cât de bună este inițiativa de a trece la votul uninominal, politologul a menționat că aceasta este o inițiativă care a fost lansată cu titlul de discuție. În acest sens, este foarte important ca problemele majore ale statului, societății și oamenilor să fie dezbătute de către societatea civilă, mediul academic, partidele politice și, în general, de diferite instituții de stat.

Prezent la eveniment, liderul PCRM, dl Vladimir Voronin, a subliniat actualitatea și necesitatea discuțiilor care au loc în cadrul mediului academic, unde sunt oameni de știință pregătiți în acest domeniu, precizând că este foarte important de a discuta acest proiect care ține de interesul fiecărui cetățean al Republicii Moldova. „Nu este bine că proiectul a fost publicat fără a fi analizat, examinat de instituțiile obștești din țara noastră și, în primul rând, de Academie. Poate chiar Academia trebuie să aibă o implicare mai serioasă la această temă, să fie invitată de Parlament, pentru a da o expertiză pe marginea acestor propuneri, ce să conțină acest proiect etc.”, a menționat dl Voronin, sugerând că ar fi bine ca aceste propuneri să fie transmise, în regim de urgență, parlamentarilor pentru a putea fi luate în considerare la elaborarea noii legi.

„Mă bucur că s-au pornit aceste discuții, evident că avem nevoie de ele. Toți cei care astăzi urmăresc binele țării noastre ar trebui să fie implicați în acele discuții”, a menționat deputatul Valeriu Ghilețchi. El a mai punctat câteva lucruri care țin de votul uninominal, de reprezentativitatea următorului parlament, importantă fiind, în opinia sa, certitudinea că votul este corect și că votul nu este furat.