Nicu Popescu, viceprim-ministru desemnat de Afaceri Externe și Integrare Europeană spune că este onorat pentru încrederea primită de a face parte din Cabinetul Guvernului Gavriliță. Acesta trasează principalele priorități pe care le va urmări în calitate de viceprim-ministru la Externe: Integrarea Europeană; consolidarea parteneriatului strategic cu România și dezvoltarea cooperării cu NATO.

Nicu Popescu pledează pentru o politică externă activă, consecventă, și abilă în vederea promovării și apărării intereselor naționale, axată pe aducerea unor beneficii concrete cetățenilor. Obiectivul său de bază va fi promovarea unei politici externe a rezultatelor concrete.

Prioritățile de politică externă a Guvernului Gavriliță sunt:

• integrarea în Uniunea Europeană prin avansarea și aprofundarea relațiilor politice și economice cu Uniunea Europeană, precum și consolidarea relațiilor de cooperare cu statele sale membre

• consolidarea parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova

• extinderea și aprofundarea relațiilor de bună vecinătate, cooperare și parteneriat strategic cu Ucraina, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii comune

• dezvoltarea unui dialog politic și a relațiilor de parteneriat și cooperare cu Federația Rusă bazate pe pragmatism și respect reciproc

• relansarea dialogului politic cu Statele Unite ale Americii în vederea extinderii și aprofundării parteneriatului strategic bilateral în domenii prioritare

• cooperarea activă în cadrul organizațiilor internaționale, în particular în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Consiliului Europei (CoE)

• dezvoltarea cooperării cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în cadrul Parteneriatului pentru Pace, în baza statutului de neutralitate consfințit în Constituție

• promovarea unei diplomații economice active cu un accent special pe atragerea investițiilor străine, promovarea exporturilor și companiilor moldovenești pe piețele externe

• amplificarea măsurilor de sprijinire a diasporei moldovenești

• consolidarea și modernizarea serviciului diplomatic și a altor structuri guvernamentale relevante în vederea sporirii eficienței politicii externe și a integrării europene.