Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și a validat mandatele deputaților aleși. În acest sens, președintele Maia Sandu poate semna decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XI-a.

În cadrul ședinței, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a declarat că în total la votare au participat 1 480 965 de alegători. Rata participării alegătorilor la votare este de 52,3%, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale. În acest fel, CEC a declarat valabile alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie.

La fel, în cadrul ședinței, Curtea a respins ca nefondată contestația formulată de Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” cu privire la declararea nulității alegerilor.

Procesul-verbal privind rezultatele alegerilor, însoțit de avizul Curții Constituționale prin care se confirmă legalitatea alegerilor, și hotărârea privind validarea mandatelor de deputat se transmit Parlamentului. La fel, copiile de pe actele menționate și listele de candidați supleanți confirmate se transmit Comisiei Electorale Centrale și Președintelui Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile legale, CEC urmează să elibereze legitimaţii deputaţilor aleşi. Totodată, Parlamentul nou-ales urmează să se întrunească în şedinţa de constituire, la convocarea Preşedintelui Republicii Moldova.

De menționat că în urma scrutinului din 11 iulie, în noul Parlament au acces trei forțe politice. Este vorba despre PAS (63 mandate), BeCS (32 mandate) și Partidul „ȘOR” (6 mandate).