Deputatul Parlamentului și liderul Partidului Unității Naționale, Octavian Țîcu, anunță că sesizează Curtea Constituțională privind legalitatea hotărârii Legislativului privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul al R.Moldova în perioada 1 aprilie - 30 mai 2021.

Potrivit parlamentarului, Guvernul demisionar nu avea dreptul să înainteze Parlamentului propunerea privind instituirea stării de urgență, iar deputații nu puteau veni cu propriul proiect de hotărâre, motiv pentru care au fost încălcate mai multe articole ale Constituției R.Moldova.

În R.Moldova există o separare a puterilor în stat și este clar stipulat cine poate înainta propunerea de instituire a stării de urgență – Guvernul sau președintele R.Moldova. Un Guvern demisionar nu are asemenea împuterniciri”, a declarat el.

Potrivit deputatului, Guvernul care administrează treburile publice nu poate să-şi asume inițiative politice importante în privința unor chestiuni care au provocat dificultăți înainte de demisia sa sau au determinat în final această demisie.

Sunt excluse, în special, deciziile care ar putea obliga ulterior durabil viitorul Guvern. În această ordine de idei şi în conformitate cu practica altor state în situaţii similare, spre exemplu, un Guvern demisionar poate pregăti proiectul bugetului anual, însă acesta nu ar trebui prezentat Parlamentului pentru adoptare decât de un Guvern plenipotențiar, care va avea responsabilitatea de a-l executa. La modul practic, funcțiile constituționale de administrare a treburilor publice nu pot fi definite exhaustiv, astfel încât analiza privind constituționalitatea acțiunilor din această perioadă a Guvernului interimar trebuie făcută în contextul cazurilor particulare. În fine, Curtea a reținut că acordarea unor atribuții excesive unui Guvern demisionar constituie un pericol evident pentru exercițiul democrației”, a precizat Țîcu.

La fel, spune liderul PUN, în această propunere a Guvernului nu există nicio măsură urgentă care ar urma să fie luată de Guvern sau de Comisia pentru Situația Excepțională, fapt ce contravine prevederilor legislației.

În acest sens, susține Țîcu, atât hotărârea Guvernului demisionar, cât hotărârea Parlamentului urmează a fi declarate neconstituționale.