Curtea Constituțională a respins sesizarea deputaților PSRM prin care s-a cerut declararea drept neconstituțională desemnarea Nataliei Gavrilița în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.

Mai exact, socialiștii susțin că la data solicitării votului de încredere asupra programului de activitate şi întregii liste a Guvernului acesta nu era publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, prin urmare, nu era în vigoare. Publicarea în Monitorul Oficial a Decretului contestat a avut loc post factum, situație care a afectat constituționalitatea acestuia.

De asemenea, autorii sesizării consideră că Decretul contestat contravine articolului 98 din Constituție, deoarece atât la desemnarea dnei Natalia Gavrilița în calitate de candidat pentru funcția de Prim-ministru, cât și la prezentarea programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului, Președintele Republicii și candidatul nu au urmărit obținerea votului de încredere, ci dizolvarea Parlamentului.

Potrivit magistraților CCM, în baza Decretului contestat, Natalia Gavrilița a solicitat votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului.

Pe 11 februarie 2021, Parlamentul a examinat solicitarea candidatului la funcția de Primministru și nu a susținut-o. Astfel, prin respingerea solicitării de învestitură a Guvernului, Decretul contestat s-a consumat. În jurisprudența sa, Curtea a statuat că actele consumate nu pot fi supuse controlului de constituționalitate”, a menționat Curtea.

Așadar, Curtea a reținut că sesizarea este lipsită de obiect şi nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.