Curtea Constituțională a admis parțial sesizarea președintelui Maia Sandu, prin care s-a solicitat să fie declarate neconstituționale unele prevederi din Legea cu privire la Guvern. Instanța a declarat neconstituționale prevederile care îi interzic guvernului al cărui mandat a încetat să numească sau să propună pentru numire persoane în funcție de demnitate publică, altele decât miniștri, sau în funcțiile publice, transmite IPN.

În decizia Înaltei Curți este menționat că se admite numirea demnitarilor din cadrul Guvernului nu însă și a miniștrilor. 

„Se admite parțial sesizarea depusă de doamna Maia Sandu. Se se declară neconstituționale articolele din legea cu referire la guvern în partea în care interzice guvernului al cărui mandat a încetat să numească sau să propună persoane în funcție de demnitate publică altele decât miniștrii ori în funcțiile publice. Până la modificarea legii în parlament, guvernul al cărui mandat a încetat poate să numească persoane, altele decât miniștri, persoane cu funcție de demnitate publică”, a declarat președintele CCM Domnica Manole. 

Curtea a statuat că, până la modificarea legii, guvernul al cărui mandat a încetat va putea numi sau propune pentru numire persoane în funcție de demnitate publică, altele decât miniștrii, sau în funcții publice, pentru un termen determinat, până la o nouă numire a aceleași persoane sau a alteia de către un executiv cu puteri depline.

Totodată, Curtea a declarat constituționale prevederile ce interzic guvernului al cărui mandat a încetat să elibereze din funcție persoanele cu funcție de demnitate publică sau funcționari publici, cu excepția cazurilor de imposibilitate obiectivă a persoanelor de a-și îndeplini atribuțiile.

A fost declarată inadmisibilă sesizarea în partea referitoarea la controlul constituționalității prevederilor ce stabilesc că guvernul al cărui mandat a încetat nu este în drept să încheie tratate internaționale care implică angajamente financiare pentru Republica Moldova. De asemenea, nu s-a admis controlul constituționalității unor prevederi ce țin de interimatul funcției de prim-ministru.

Hotărârea este definitivă, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial.