Guvernul a realizat 66% din acțiunile planificate pentru anul precedent. 30% din acțiuni se află în curs de realizare și doar 4% nu au fost realizate, principala cauză fiind situația epidemiologică provocată de virusul SARS-Cov-2, care a determinat amânarea realizării unor acțiuni, transmite MOLDPRES cu referire la Direcţia comunicare și protocol a Executivului.

Domeniile prioritare de acțiune au vizat protecția socială și ocrotirea sănătății cetățenilor, dezvoltarea unei economii durabile, îmbunătățirea sistemului sanitar și educațional, asigurarea ordinii publice, managementul eficient al finanțelor publice, etc.

În același timp, pe plan extern, Guvernul și-a orientat eforturile spre promovarea unei politici echilibrate cu menținerea statutului de neutralitate al Republicii Moldova, pentru crearea condițiilor de migrație legală și asigurarea drepturilor cetățenilor Republicii Moldova, aflați provizoriu în alte state.

Menționăm că gestionarea situației epidemiologice și prevenirea răspândirii infecției Covid-19, prin susținerea sistemului medical, a mediului de afaceri și asigurarea securității cetățenilor a constituit prioritatea numărul 1 a Guvernului, în anul 2020.

Raportul mai arată, că din totalul de 419 acțiuni planificate – 242  reprezintă acte normative. Proiectele cărora au fost realizate în proporție de 69%, 28% - în curs de realizare și 7 acțiuni, adică 3% - nerealizate.