Președintele Maia Sandu este obligată să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru, iar refuzul de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de Constituție pot servi temei pentru suspendarea din funcție. De această părere este deputatul în primul Parlament și membrul comisiei de elaborare a Proiectului de Constituție, Alexandru Arseni.

Rugat să comenteze decizia de azi a Curții Constituționale prin care a fost declarată ca inadmisibilă sesizarea deputaților PAS privind procedura de autodizolvare a Parlamentului, Alexandru Arseni a anunțat că Înalta Curte a adoptat o decizie „în strictă conformitate cu spiritul și litera Constituției”.

Există autocontrolul dintre puterea executivă și legislativă, caracteristic pentru un regim politic semi-prezidențial, cum este R.Moldova. Mai exact, Parlamentul urmărește ca șeful statului să nu încalce Constituția sau să nu comită infracțiuni. În cazul în care au loc astfel de acțiuni, Parlamentul suspendă șeful statului și timp de o lună anunță referendum cu privire la demiterea președintelui. În același timp, președintele are împuterniciri să controleze cum autoritatea încredințată cu exercitarea puterii legislative își îndeplinește funția. Doar dacă Parlamentul nu-și îndeplinește funcțiile constituționale, în calitate de sancțiune, șeful statului aplică formula prevăzută de art.85 din Constituție cu privire la dizolvarea Parlamentului. Acest lucru se numește exercitarea atribuțiilor de către două ramuri ale puterii în domeniul suveranității naționale prin reprezentare”, a declarat constituționalistul pentru Deschide.MD.

Alexandru Arseni precizează că Parlamentul nu se poate autodizolva „ca sancțiune”, și asta pentru că „fiecare deputat răspunde de un singur vot și, mai exact, pentru propriile acțiuni”.

Puterea de stat trebuie să funcționeze. Dacă Parlamentul nu funcționează sau acționează contrar prevederilor Constituției, atunci intervine sancțiunea, și doar din partea șefului statului. Totodată, ipoteza precum că neînaintarea candidatului la funcția de premier timp de trei luni ar putea duce la dizolvarea Parlamentului este greșită... Desemnarea unui candidat reprezintă o obligație a șefului statului, pentru că anume președintele este cel care desemnează, după consultările cu fracțiunile parlamentare, un candidat”, precizează el.

Potrivit expertului, „nedesemnarea de către șeful statului din careva motive, timp de trei luni, a candidatului la funcția de premier, reprezintă o încălcare a Constituției”.

În acest sens pot interveni acțiuni din partea Parlamentului privind intentarea procedurii de suspendare din funcție. Aceasta este lupta pentru putere. Aici reguli nu sunt. Adversarul trebuie dat jos”, a punctat Arseni.

Amintim că Înalta Curte a declarat inadmisibilă sesizarea deputaților PAS cu privire la procedura de autodizolvare a Parlamentului cu votul a 2/3 din deputați. Totodată, CCM a precizat că „dizolvarea legislativului poate opera doar dacă inactivitatea îi este imputabilă Parlamentului, nu și dacă îi este imputabilă altor autorități publice și actori politici”.

Detalii: Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea PAS privind autodizolvarea Parlamentului