Procesul de control al averii și al intereselor personale va putea fi efectuat în decursul a un an după încetarea sau expirarea mandatului, a funcției publice ori de demnitate publică. Parlamentul, în ședința plenară de astăzi, a aprobat un proiect de modificare a Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în două lecturi.

În prezent, termenul prevăzut de legislație este de 3 ani de la expirarea sau încetarea mandatului.

Potrivit proiectului, persoana care a fost supusă controlului va putea contesta actul de constatare nemijlocit în instanța judecătorească competentă pentru examinarea acțiunii în contencios administrativ. De asemenea, sancţiunea disciplinară va putea fi aplicată după rămânerea definitivă a actului de constatare, în condițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară.

Principalele prevederi ale proiectului rezidă în ajustarea termenului în interiorul căruia pot fi efectuate procedurile de control al ANI-ului în perimetrul deținerii mandatului, precum și în termen de un an de la expirarea sau încetarea acestuia. Subsidiar, modificarea propusă instituie termene de prescripție clare pentru aplicarea sancțiunilor pentru constatările realizate, or, în formatul actual aplicarea acestora comportă un caracter infinit, fapt care denaturează complet conceptul acțiunii în timp a legii, precum și prescriptibilitatea atragerii la răspundere, care de altfel există chiar și în domeniul procesual penal. Subsidiar, modificările propuse vin să ajusteze normele procedurale la condițiile legale ale Codului Administrativ”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați PSRM.

De menționat că reprezentanții ANI au criticat dur proiectul dat, menționând că normele respective vor compromite misiunea Autorității.

Anterior, ANI a dat aviz negativ asupra acestui proiect, semnalând consecințele defavorabile și efectele nedorite asupra dosarelor de control aflate, la moment, în derulare la ANI, inclusiv ce ține de aspectele cu privire la sancționarea și aplicarea interdicțiilor,  în cazul în care  acest proiect va fi adoptat în versiunea propusă.

Prin urmare, constatăm cu regret că atenționările Autorității față de acest proiect de lege nu a fost luate în considerație, iar modificările propuse vor conduce la blocarea activității inspectorilor de integritate, prin reducerea semnificativă a instrumentelor anticorupție de care dispun și la imposibilitatea realizării pe deplin a  misiunii Autorității”, se menționa în comunicatul Autorității.