Proiectul PSRM cu privire la legalizarea Comisiei Electorale Centrale a UTA Găgăuzia a stârnit un val de nemulțumiri în cadrul Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. Membrii CEC urmau să examineze astăzi proiectul socialiștilor, însă la solicitarea membrului Comisiei, Vadim Filipov, acesta a fost amânat pentru o altă ședință.

Potrivit proiectului PSRM, Codul Electoral va fi completat cu procedura de organizare și desfășurare a alegerilor în Adunarea Populară și a guvernatorului (bașcanului) Găgăuziei. În acest sens, în legislația națională urmează să apară Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei care va funcționa în mod permanent, cu statut de persoană juridică, buget propriu, conturi de trezorerie și ștampilă cu simbolul UTA Găgăuzia.

Socialiștii mai propun ca în Codul Electoral să fie stipulat că, în cazul desfășurării alegerilor menționate, CEC va transmite, după data alegerilor, Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei, date din Registrul de stat al alegătorilor, necesare pentru formarea registrului alegătorilor din unitatea teritorială autonomă a Găgăuziei.

Mai mulți membri CEC se arată deranjați de inițiativa respectivă. În mod special, membrii Comisiei sunt nemulțumiți de denumirea noului „organ electoral”. Potrivit lor, denumirea de „Comisie Electorală Centrală a Găgăuziei” nu poate fi acceptată apriori din cauza că ar putea crea confuzii pentru subiecții implicați în procesul electoral sau autoritățile care colaborează cu Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. La fel, noul organ electoral ar putea folosi abrevierea „CEC” în activitatea sa, fapt care, la fel, este inacceptabil. În acest sens, s-a propus ca reprezentanții de la Comrat să-și redenumească instituția.

Totodată, susțin autoritățile de la Chișinău, din proiectul propus de PSRM nu este clar care vor fi atribuțiile, competențele și responsabilitățile noului organ electoral. Astfel, susțin reprezentanții CEC, acest proiect este unul ambiguu și necesită multiple detalieri.

De precizat că acum jumătate de an, Comisia Electorală a Găgăuziei a venit cu o propunere ce i-ar permite să-și legalizeze statutul de instituție permanentă în legislația R.Moldova. Reprezentanții Comratului au expediat o solicitare în adresa Comisiei Electorale Centrale prin care au propus delegarea unui reprezentant de la Chișinău în scopul creării unui grup de lucru pentru armonizarea „legislației curente”. Mai exact, aceștia au propus elaborarea proiectelor de legi „cu privire la modificarea legislației actuale a R.Moldova ce ține de statutul Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei”.

Detalii: DOC // Comratul vrea legalizarea Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei de către Chișinău

Menționăm că autoritățile de la Chișinău nu recunosc statutul permanent al Comisiei Electorale a Găgăuziei. Mai exact, în cadrul fiecărui scrutin care are loc pe teritoriul R.Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia, CEC dispune crearea consiliilor electorale al circumscripțiilor electorale (CECE), activitatea cărora este reglementată de Codul Electoral al R.Moldova. Astfel, acestea activează doar în perioada electorală. Din componența fiecărui CECE, de regulă, fac parte doi reprezentanți ai instanțelor de judecată și 2 reprezentanți din partea autorităților publice locale. Totodată, candidaturile celorlalți membri ai CECE se propun de către partide politice reprezentante în Parlament. Numărul rămas de membri, dacă acesta nu este suficient, se completează de CEC din Registrul funcționarilor electorali.

Totuși, autoritățile de la Comrat au propriul „Cod Electoral”, recunoscut doar în raza autonomiei. Potrivit acestuia, Comisia Electorală a Găgăuziei este compusă din 9 membri, propuși de Adunarea Populară a Găgăuziei (3 membri), bașcanul Găgăuziei (3 membri) și instanțele de judecată (3 membri). Instituția respectivă are un statut permanent cu un mandat de 5 ani.

Menționăm că acest proiect al PSRM face parte din așa-numitul „pachet de legi privind Găgăuzia”, criticat dur de reprezentanții opoziției. O altă inițiativă din acest „pachet” vine să ofere autorităților de la Comrat dreptul de veto asupra proiectelor ce țin de Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei.

Detalii: După re-rusificare, Dodon lansează și proiectul federalizării. PSRM dă Comratului dreptul de veto asupra legilor ce țin de Găgăuzia