Consiliul Europei va demara un plan de acțiuni pentru apropierea locuitorilor de pe cele două maluri ale Nistrului. Printre inițiative se regăsesc sectoarele: mass-media, educaţie, suport pentru societatea civilă, drepturile omului (în locurile de detenţie, în domeniul social, implementarea standardelor internaţionale în protecţia drepturilor omului în instituţiile psihiatrice, etc.), sănătate (ex. promovarea programelor de prevenire, diagnostic şi tratament a tuberculozei şi HIV/SIDA în instituţiile private de libertate).

Pe 15 februarie curent, viceprim-ministrul Gheorghe Bălan, a avut o întrevedere cu şefa Direcţiei programe de cooperare din cadrul Departamentului democraţie şi afaceri politice a Consiliului Europei, Anna Capello-Brillat.

Subiectele abordate în cadrul discuţiei au vizat problematica transnistreană, evoluţiile înregistrate în procesul de negocieri, activitatea grupurilor de lucru (sectoriale), problemele actuale de pe agenda negocierilor şi perspectivele de soluţionare a acestora.

De asemenea, au fost discutate aspecte legate de consolidarea parteneriatului Republica Moldova – Consiliul Europei, fiind trecute în revistă rezultatele proiectelor implementate prin intermediul planului de Acţiuni al CE privind susţinerea reformelor democratice în RM 2013-2016, la compartimentul „Măsuri de consolidare a încrederii”.

În contextul demarării procesului de realizare a unui nou plan de acţiuni al CE pentru RM 2017-2020, au fost punctate domeniile prioritare pe care se va axa CE în promovarea iniţiativelor de apropiere a locuitorilor de pe cele două maluri ale Nistrului, printre acestea regăsindu-se sectoarele: mass-media, educaţie, suport pentru societatea civilă, drepturile omului (în locurile de detenţie, în domeniul social, implementarea standardelor internaţionale în protecţia drepturilor omului în instituţiile psihiatrice, etc.), sănătate (ex. promovarea programelor de prevenire, diagnostic şi tratament a tuberculozei şi HIV/SIDA în instituţiile private de libertate).

La final, Viceprim-ministrul Gh. Bălan a exprimat gratitudine CE pentru contribuţii consistente şi implicare continuă în realizarea proiectelor de interes social major pentru populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului, menţionând că programele de acest gen prin caracterul lor apolitic şi umanitar aduc un aport substanţial la sporirea contactelor interprofesionale şi la sprijinirea procesului de reglementare a problemei transnistrene.