Comitetul Miniștrilor a Consiliului Europei, care reprezintă cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, a adoptat Planul de acțiune pentru Republica Moldova, pentru anii 2021-2024, care are ca scop să aducă legislația, instituțiile și practica țării, în continuare, în conformitate cu standardele europene din domeniile drepturilor omului, statul de drept și democrația.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Europi, în ciuda progreselor înregistrate în Republica Moldova, rămân provocări în ceea ce privește implementarea eficientă a reformelor, inclusiv în domeniul justiției. Conform acestui nou plan de acțiune, Consiliul Europei și autoritățile moldovenești au convenit să desfășoare în comun proiecte de cooperare în domenii esențiale pentru drepturile omului, cum ar fi implementarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului la nivel național.

Planul de acțiune își propune să se bazeze pe munca deja realizată în diferite domenii ale planurilor de acțiune anterioare. Printre acestea se numără alinierea legislației și practicilor naționale la standardele europene de combatere a discriminării și a egalității de gen, consolidarea cadrului național de protecție a copilului pentru combaterea exploatării sexuale și abuzului asupra copiilor, sporirea independenței și responsabilității sistemului judiciar și îmbunătățirea legislației și practicii electorale.

O serie de inițiative vor viza reformarea sistemului penitenciar și promovarea alternativelor la detenție, promovarea respectării standardelor europene de guvernare a mass-media și a internetului, îmbunătățirea protecției datelor și dezvoltarea capacității forțelor de ordine și a altor agenții de a răspunde corupției și spălării banilor.

Măsurile de consolidare a încrederii între comunitățile divizate vor continua, cu accent pe consolidarea dialogului și a drepturilor omului în regiune, în deplină coerență cu politica autorităților moldovenești în această privință.

Consiliul Europei și autoritățile moldovenești au convenit să își extindă cooperarea la noi domenii precum asistența juridică, medierea și reconcilierea în materie penală, combaterea abuzului de droguri și a traficului ilicit de droguri, protecția drepturilor omului în sectorul sănătății și abordarea noilor provocări legată de pandemia COVID-19 și de impactul său socio-economic, în special asupra drepturilor sociale. Alte priorități vor fi combaterea traficului de persoane, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și consolidarea autonomiei locale.

Acesta este al treilea plan de acțiune al Consiliului Europei pentru țara noastră, în urma celor implementate în perioadele 2013-2016 și 2017-2020. Realizările planului finalizat în 2020 includ consolidarea instituției Avocatului Poporului (Ombudsman), îmbunătățirea condițiilor pentru combaterea discriminării și promovarea egalității ca urmare a capacității consolidate a Consiliului pentru egalitate și îmbunătățirea nivelului profesional și capacitatea operațională a administrației electorale de a desfășura alegeri.

Bugetul general al planului de acțiune 2021-2024 este estimat la 13,7 milioane EUR, din care finanțarea de 2,6 milioane EUR a fost deja asigurată.