Domnul Sylvain Guiaugué, director adjunct pentru Europa continentală în cadrul Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe, și domnul Veaceslav Dobîndă, director de cooperare bilaterală în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și al Integrării Europene al Republicii Moldova, au ținut consultări politice la distanță, pe 15 octombrie.

Cele două părți și-au exprimat dorința că relațiile politice, economice și culturale să fie consolidate între Franța și Republica Moldova. Domnul Guiaugué a subliniat importanța ajutorului pe care UE și Franța îl acordă în continuare Republicii Moldova, în special în ultima perioadă, în contextul luptei împotriva pandemiei Covid-19 și a consecințelor acesteia. Cei doi oficiali s-au angajat în vederea concretizării în cel mai scurt timp a negocierilor privind convenția fiscală bilaterală referitoare la dubla impozitare. Partea franceză a salutat creșterea volumului schimburilor comerciale între cele două țări în 2019 și a reamintit că există un potențial semnificativ de creștere a comerțului bilateral.

Domnul Dobîndă a reafirmat angajamentul Republicii Moldova în vederea implementării Acordului de asociere cu UE și aprofundării Parteneriatului estic. Domnul Guiaugué a reamintit sprijinul Franței în acest proces și condiționalitățile ajutorului UE. În mod particular, dl. Guiaugué și-a exprimat dorința că reformele ce vizează garantarea independenței sistemului judiciar să fie adoptate în Republica Moldova. De asemenea, el a manifestat dorința că lupta împotriva corupției să fie intensificată și a solicitat finalizarea anchetei privind frauda bancară masivă din 2014/2015. Domnul Guiaugué a reamintit importanța pe care Franța o acordă ratificării de către Republica Moldova a Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Partea franceză a cerut ca viitoarele alegeri prezidențiale din Republica Moldova să fie organizate în condiții corecte, libere, oneste și transparente.

De asemenea, cele două părți au făcut schimb de opinii cu privire la crizele regionale și la subiectele internaționale de interes comun.

În cele din urmă, problema soluționării conflictului transnistrean a făcut obiectul unui punct specific, în cadrul căruia cele două părți și-au reafirmat angajamentul în vederea unei soluționări depline, pașnice și durabile a conflictului, respectând suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul granițelor sale recunoscute internațional, cu statut special pentru Transnistria. Reamintind atașamentul Franței față de continuarea procesului de negocieri în formatul 5 + 2 sub egida OSCE, domnul Guiaugué și-a exprimat îngrijorarea cu privire la atacurile la libera circulație între cele două maluri ale Nistrului și la deteriorarea situației drepturilor omului în regiunea transnistreană.