În cadrul întrevederii, interlocutorii au făcut o trecere în revistă a celor mai importante realizări în evoluţia relaţiilor bilaterale din ultimul timp şi au discutat despre perspectivele intensificării raporturilor moldo-maghiare.

Oficialii au fost unanimi în opinia lor privind existența unor relații excelente de colaborare dintre ambele state și a unui dialog politico-diplomatic consistent, exprimând interesul comun pentru dezvoltarea continuă a acestuia.

Totodată, a fost menţionat interesul ambelor părţi pentru intensificarea şi valorificarea contactelor între mediile de afaceri, inclusiv diversificarea schimburilor comerciale bilaterale.

Oleg Țulea a salutat desfășurarea celei de-a patra ședințe a Comisiei mixte interguvernamentale pentru cooperare economică şi comercială, care a avut loc la Chișinău pe 18 septembrie 2020 în format de videoconferință, fiind subliniată necesitatea realizării celor convenite în cadrul acesteia.