Curtea Constituțională a Republicii Moldova a fost acceptată în Rețeaua Curților Superioare (SCN) din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), informează Serviciul de Presă al Curții Constituționale.

Astfel, Curtea Constituțională va putea intra pe site-ul securizat, prin intermediul căruia are loc comunicarea și interacțiunea între membrii rețelei și va avea acces la:
- rapoarte de cercetare detaliate, în special cu privire la chestiuni referitoare la jurisprudența CEDO;
- comentariile juriștilor CEDO privind hotărârile importante publicate pe rețeaua SCN în ziua pronunțării;
- tabele, publicate săptămânal, cu rezumatele hotărârilor importante pronunțate pe parcursul acelei săptămâni;
- "elemente de cercetare rapidă", care sunt selecții tematice de jurisprudență CEDO.

Acest eveniment va contribui la facilitarea și dezvoltarea implementării de către CCM a standardelor promovate de către CEDO.

Inițiativa de creare a SCN a apărut în contextul reformei Curții Europene a Drepturilor Omului, drept urmare a conferințelor interguvernamentale de la Brighton (2012) și Bruxelles (2015), ca instrument de asistență în aplicarea Convenției Europene.

Rețeaua a fost lansată oficial la 5 octombrie 2015, obiectivul ei fiind de a crea o modalitate modernă, practică și utilă de dialog între CEDO și membrii SCN, prin accesul la informații relevante pe subiecte ce țin de jurisprudența CEDO și de domenii conexe, având în vedere responsabilitatea partajată a CEDO și a instanțelor naționale în implementarea Convenției Europene.

În prezent, parte a acestei rețele sunt Curți Superioare din peste 20 de țări.