Deputatul PSRM, Vasile Bolea, a expediat o solicitare în adresa Comisiei Electorale Centrale prin care se interesează dacă grupurile de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de președinte al R.Moldova ar putea fi constituite și „online”, ținând cont de faptul că în conformitate cu decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se interzice organizarea întrunirilor în masă cu un număr mai mare de 50 de persoane.

De menționat că potrivit art.114 din Codul Electoral, în cazul în care iniţiativa de a susţine candidaţi la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova vine de la cetăţeni, se constituie un grup de iniţiativă pentru susţinerea candidatului din cel puţin 25 de persoane şi cel mult 100 de persoane cu drept de vot.

Astfel, socialistul a adresat următoarele întrebări:

- Poate fi admisă întrunirea grupului de inițiativă constituit din 100 de persoane în regim „on-line”?
- Organizarea întrunirii „on-line” a grupului de inițiativă va presupune întrunirea condițiilor stabilite de Codul Electoral?
- În cazul în care, întrunirea în regim „on-line” a grupului de inițiativă nu este agreată de către CEC, ținând cont de situația epidemiologică, prin derogare de la prevederile Codului Electoral, grupul de inițiativă se poate întruni în aceeași zi, în 2 etape, a câte 50 de persoane?

Potrivit legislației electorale, grupul de iniţiativă se constituie în urma unei adunări, la care se susţine candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, se alege conducătorul grupului şi se aprobă lista membrilor grupului de iniţiativă, cu indicarea datelor de identitate ale acestora. Grupul de iniţiativă poate susţine doar un singur candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Membrii unui grup de iniţiativă nu pot fi în acelaşi timp membri ai altui grup de iniţiativă. În cazul partidelor politice şi blocurilor electorale, grupul de iniţiativă se constituie în aceleaşi condiţii.