Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 1 iulie, constituie 3 285 874. Din numărul total de alegători, 2 808 009 cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul doi, transmite IPN cu referire la datele Comisiei Electorale Centrale.

Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (228 852 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (249 013).

Registrul de Stat al Alegatorilor este un sistem informațional unic integrat de evidența a alegatorilor din Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării și analizei informației despre cetățenii Republicii Moldova, inclusiv despre cei din străinătate, care au atins vârsta de 18 ani și nu au interdicții legale de a alege.

RSA este constituit în baza Registrului de Sat al Populației, fiind actualizat continuu cu datele furnizate de Agenția Servicii Publice, Ministerul Justiției și administrația publică locală. Alegătorul este introdus în lista electorală a secției de votare în baza adresei de domiciliu sau a adresei de reședința. În calitate de utilizator al RSA, alegatorul prin introducerea IDNP-ului din actul de identitate, poate afla adresa și numărul secției de votare la care a fost arondat la ultimele alegeri.