După ce a anunțat anterior crearea Consiuliul Societății Civile și Consiliului Economic pe lângă instituția prezidențială, azi șeful statului a propus fondarea Consiliului pentru Știință și Educație. Decizia a fost anunțată în urma întrevederii cu un grup de academicieni și oameni de știință.

Ținând cont de situația creată în sistemul academic și de cercetare al Republicii Moldova, am lansat inițiativa fondării Consiliului pentru Știință și Educație pe lângă Președintele Republicii Moldova”, a scris el pe pagina sa de Facebook.

Precizăm că pe data 20 ianuarie Președinția a lansat inițiativa de constituire a Consiliului Economic care urmează să se preocupe de „identificarea riscurilor pentru dezvoltarea economiei naționale și sectoarelor ei; evaluarea programelor și rezultatelor implementării reformelor economice; elaborarea propunerilor de soluționare a problemelor economice și dezvoltarea sectoarelor ei; perfecționarea politicii economice și instrumentelor implementării acesteia pentru asigurarea dezvoltării durabile și modernizarea economiei Republicii Moldova”.

Totodată, la data de 25 ianuarie Aparatul Președintelui a anunțat despre crearea Consiuliul Societății Civile care își propune drept scop „participarea activă a societății în procesul decizional”.