Sistemul de înregistrare video aplicat în ziua votării în cadrul secțiilor de votare ar putea fi legiferat. Astfel de modificări la Codul Electoral au fost prezentate spre examinare de către Comisia Electorală Centrală.

Astfel, experții propun modificarea articolului 60 din Codul Electoral ce se referă la „asigurarea securităţii procesului de votare” cu completarea unui nou aliniat.

Pentru o măsură suplimentară de securizare și asigurare a transparenței procesului de votare, a operațiunilor electorale din ziua alegerilor, inclusiv împotriva eventualelor fraude electorale, în localul secțiilor de votare se utilizează sistemul de înregistrare video. Regulile de funcționare și utilizare a sistemului de înregistrare video, responsabilitățile privind prelucrarea, accesul și stocarea informațiilor astfel obținute se stabilesc de Comisia Electorală Centrală prin aprobarea unui regulament în acest sens”, se menționează în document.

Amintim că sistemul de înregistrare video a fost aplicat și în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019.

De precizat că potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Electorale Centrale, aceste modificări reprezintă rezultate preliminare ale „activității de identificare a deficiențelor și lacunelor existente în legislația electorală și elaborarea propunerilor de modificare a Codului electoral și a cadrului legal conex”.

Propunerile s-au bazat și pe recomandările înaintate în cadrul conferinței de analiză post-electorală, desfășurată de CEC în perioada 19-20 decembrie 2019, inclusiv din partea organizațiilor care au observat scrutinele anterioare. Acestea sunt structurate sub forma unui tabel divizat în 4 compartimente: prevederile actuale; esența modificărilor; redacția după modificare și nota de argumentare, după caz”, se menționează în comunicat.

Documentul a fost realizat de către un expert național, contractat în cadrul proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.

Subiecții interesați au posibilitatea sa înainteze propuneri la adresa de email a Comisiei: [email protected]

Detalii: DOC // Modificarea Codului Electoral. Buletine de vot doar în „limba de stat” și fără observatori din partea concurenților electorali

Detalii: Modificarea Codului Electoral // Candidații ar putea scăpa de obligațiunea de a prezenta Declarația de avere