Partidele politice vor putea fi lipsite de dreptul de a înainta spre acreditare observatorii pentru monitorizarea alegerilor în cadrul secțiilor de votare. Totodată, buletinele de vot se vor întocmi, de regulă, doar în „limba de stat”. Acestea și alte modificări la Codul Electoral au fost prezentate spre examinare de către Comisia Electorală Centrală.

Astfel, se propune ca din lista persoanelor care nu au dreptul de a fi aleși să fie excluși „militarii cu serviciul în termen”. La fel, din lista actelor cu care se permite efectuarea votării se propune excluderea „livretului de marinar” și „legitimației de serviciu” pentru militarii în termen.

La fel, se propune reducerea timpului de votare de la 14 la 12 ore. Astfel, secțiile de votare ar urma să fie deschise doar în perioada 08.00 – 20.00 (la moment, secții activează în perioada 07.00 – 21.00).

În ce privește întocmirea buletinelor de vot, se propune ca acestea să fie tipărite doar în „limba de stat”. Potrivit autorilor amendamentelor, în cazul concurenților electorali, textul buletinelor de vot este unul simplu – conține doar numele, prenumele sau denumirea concurentului electoral, plus simbolul electoral. Prin urmare, pentru înțelegerea textului nu sunt necesare cunoștințe profunde a limbii de stat. Mai mult ca atât, uniformizarea textului în limba de stat ar optimiza semnificativ resursele, inclusiv umane, pentru realizarea acestui proces.

Totuși, în cazul referendumurilor, cu excepția celor pentru revocarea primarului, buletinele de vot pot fi întocmite și în limba rusă, în temeiul hotărîrilor organelor electorale respective privind stabilirea tirajului buletinelor de vot.

În ce privește observatorii din partea concurenților electorali în cadrul secțiilor de votare, se propune ca această categorie să fie exclusă. Astfel, în cadrul secțiilor de votare vot activa doar observatori naționali (reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti calificate din R.Moldova) și internaționali (reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral).

Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Electorale Centrale, aceste modificări reprezintă rezultate preliminare ale „activității de identificare a deficiențelor și lacunelor existente în legislația electorală și elaborarea propunerilor de modificare a Codului electoral și a cadrului legal conex”.

Propunerile s-au bazat și pe recomandările înaintate în cadrul conferinței de analiză post-electorală, desfășurată de CEC în perioada 19-20 decembrie 2019, inclusiv din partea organizațiilor care au observat scrutinele anterioare. Acestea sunt structurate sub forma unui tabel divizat în 4 compartimente: prevederile actuale; esența modificărilor; redacția după modificare și nota de argumentare, după caz”, se menționează în comunicat.

Documentul a fost realizat de către un expert național, contractat în cadrul proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.

Subiecții interesați au posibilitatea sa înainteze propuneri la adresa de email a Comisiei: [email protected]