Consiliul raional Șoldănești solicită Comisiei Electorale Centrale să ofere o explicație referitor la momentul apariției situației de incompatibilitate. Un demers în acest sens a fost expediat în adresa CEC după ce consilierii raionali s-au împărțit în trei tabere diferite în cadrul dezbaterii acestui subiect.

Astfel, un grup de consilieri consideră că incompatibilitatea apare „la momentul pronunțării de către instanța de judecată a hotărârii de validare a mandatului consilierilor”. Un alt grup este de părerea că situația apare „la momentul când consilierului i s-a adus la cunoștință hotărârea instanței de judecată”. Cei din urmă își motivează poziția reieșind din faptul că consilierii raionali, spre deosebire de primari, nu sunt citați în ședința de judecată la momentul validării mandatelor.

Al treilea grup de consilieri, care reprezintă majoritatea, consideră că momentul apariției incompatibilității urmează a fi stabilit „de la data de constituire a Consiliului raional nou ales”.

Consiliul raional Șoldănești solicită Comisiei Electorale Centrale de a da o explicație (tălmăcire) referitor la momentul apariției situației de incompatibilitate”, menționează în demersul său, președintele raionului Nicolae Mîndru.