Consiliul municipal Chișinău urmează să examineze în cadrul ședinței din 15 ianuarie proiectul Acordului de colaborare adițional la Protocolul de Înfrățire, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului București la 4 noiembrie 1999. Documentul cuprinde mai multe domenii și modalități de colaborare, reieșind din intensificarea relațiilor dintre cele două municipii.

Potrivit proiectului Acordului, acțiunile de colaborare se vor referi la următoarele aspecte:

Domenii de cooperare

1. Schimburi de experiență și derularea unor proiecte în domeniul dezvoltării locale;
2. Promovarea reciprocă a proiectelor și activităților în domeniile dezvoltării economice, culturii, tineretului, educației, turismului etc;
3. Schimburi interinstituționale între Primăria Chișinău și Primăria București, în special în domeniul social, dezvoltare economică, accesarea de fonduri europene, cultură, sport, tineret, educație, protecția mediului înconjurător, transport, asistenței sociale, sănătății, urbanism și mobilității urbane etc.

Modalități de cooperare

1. Schimburi de experiență între autoritățile publice ale municipiului Chișinău și structurile de specialitate subordonate acestora și instituțiile similare ale municipiului București;
2. Derularea unor proiecte de dezvoltare economică și socială;
3. Susținerea, la nivel local, a colaborării industriale și comerciale, inclusiv a investițiilor, precum și cooperarea directă între întreprinderi;
4. Efectuarea de stagii de pregătire profesională;
5. Extinderea schimburilor culturale ce vor colaborarea între asociații și ansambluri artistice, organizații culturale etc;
6. Implementarea programelor comune de colaborare între instituțiile de profil.

Departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Chișinău și Primăriei București vor realiza prevederile prezentului Acord.

Acordul urmează să fie semnat miercuri, 15 ianuarie.

Amintim că un grup din 16 consilieri ai Consiliului General al municipiului Bucureşti va participa la şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Chişinău, care va avea loc mâine.