De ceva timp, tot mai mult se vehiculează că Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG) ar putea ajunge sub controlul unor investitori din Rusia. O serie de evenimente, care au avut loc în acest an, denotă că acest lucru devine tot mai real.

Potrivit MOLDSTREET.MD, or actualul investitor general și operator al portului, compania Danube Logistics SRL, se confruntă cu grave probleme şi este în căutare de investitori sau parteneri,anunța încă câteva luni în urmă preşedintele Igor Dodon. Tot Dodon susţinea că portul ar putea ajunge pe mâinile unui investitor rus.

Soluţia: modificarea Acordului de investiţii

Pentru înlocuirea actualului investitor cu altul, ar fi însă nevoie de acordul Guvernului şi, mai ales, a Parlamentului Republicii Moldova. Or ar fi necesară şi o modificare a Legii pentru aprobarea Acordului de investiţii «Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"» dintre Guvernul Republicii Moldova şi "Azpetrol" - S.R.L., "Azertrans" - S.R.L., "Azpetrol Refinery" - S.R.L.”, ratificat de Parlament la începutul anului 2005

Şi în acest sens sunt întreprinşi paşi concreţi atât de Danube Logistics, cât şi de autorităţi. În primul rând, conducerea Danube Logistics (fosta Azertrans  parte a Acordului) s-a adresat preşedintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, cu solicitarea ca legislativul să examineze posibilitatea de a revizui Acordul de investiţii în PILG.

Motivul invocat este faptul că Danube Logistics nu ar mai avea nicio legătură cu celelalte două companii care sunt părți a Acordului de investiţii Bemol Retail (fosta Azpetrol) şi Bemol Refinery (Azpetrol Refinery).

„La ora actuală Danube Logistics nu mai are nicio afiliere cu Bemol Retail şi Bemol Refinery. În timp ce Bemol Retail şi Bemol Refinery aparţin cetăţeanului azer Rafiq Aliyev, Danube Logistics SRL este o subsidiară a Danube Logistics Holding BV din Olanda, care în final este deţinută de cetăţeanul german Thomas Moser ... Eu vreau să vă informez că, din păcate, multiplele interpretări eronate ale Legii pentru aprobarea Acordului de investiţii din partea fostului guvern (condus de Pavel Filip, n.r.) şi a ANRE nu doar au împiedicat investiţiile şi activitatea Danube Logistics, dar şi au facilitat tentativa de preluare ostilă a Danube Logistics de către Rafiq Aliyev”, susţine Mathias von Tucher, director general al Danube Logistics.

Altfel spus, se sugerează că Bemol Retail şi Bemol Refinery ar trebui să fie excluse din Acordul de investiţii. O eventuală eliminare a acestor companii poate fi făcută doar prin Parlamentul Republicii Moldova şi ea poate duce la facilitarea accesului investitorilor ruşi în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti.

Altfel spus, se sugerează că Bemol Retail şi Bemol Refinery ar trebui să fie excluse din Acordul de investiţii. O eventuală eliminare a acestor companii poate fi făcută doar prin Parlamentul Republicii Moldova şi ea poate duce la facilitarea accesului investitorilor ruşi în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti.

Parlamentul pe rol de interpret al Acordului de investiţii

În plus managerul solicită, în scrisoarea adresată şefei legislativului, ca Parlamentul să ofere şi o interpretare a anumitor prevederi din Legea pentru aprobarea Acordului de investiţii din 2005.

E vorba de interpretarea dacă subvenţiile acordate de Guvern, prin scutirea de la plata TVA la importul de produse petroliere de către Bemol Retail, sunt destinate doar pentru dezvoltarea reţelei de benzinării sau şi pentru a finanţa investiţiile în Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti ce urmau a fi efectuate de Danube Logistics şi Bemol Refinery.

La fel, şeful operatorului PILG solicită să fie specificate angajamentele investiţionale ale Danube Logistics, Bemol Retail şi Bemol Refinery în conformitate cu art.6, 7 şi 8 din Legea pentru aprobarea Acordului de investiţii.

În cazul în care Parlamentul va accepta să ofere o interpretare a Acordului de investiţii, Republica Moldova riscă să devină parte într-un proces internaţional. Prevederea din art 14 pct.1 al Acordului nu lasă loc de interpretări şi specifică clar: „Prezentul Acord (inclusiv clauzele de arbitraj) vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu dreptul material englez, cu excepţia normelor şi principiilor dreptului englez care (i) exclud examinarea tranzacţiilor cu participarea statelor suverane sau le acordă o forţă juridică prezumtivă sau (ii) necesită aplicarea prevederilor altei legislaţii în privinţa prezentului Acord”.

Astfel, dacă Parlamentul va interveni între părţile care se judecă,  Republica Moldova va deveni automat şi ea parte în proces.

Mişcări tectonice la Giurgiuleşti

Solicitarea a fost făcută la începutul lunii iulie 2019, dar până la demisia Guvernului condus de Maia Sandu lucrurile au bătut pasul pe loc, deoarece modificările nu pot fi efectuate fără acordul Executivului.

După venirea noului Guvern, însă, au început mişcările. Astfel, Danube Logistics a semnat un contract de transmitere în arendă a unei părţi din teritoriul PILG firmei Danube Oil Company, ce face parte din grupul Trans Oil, controlat de Vaja Jhashi. Această decizie ar contravine prevederilor din Acordul de investiţii (art.13).

Prevederea pct.13.2 al Acordului de investiții, specifică că „pentru orice transfer, cesiune sau altă acțiune în acest sens de oricare dintre Investitori, în favoarea altei persoane, va fi necesară aprobarea prealabilă a Guvernului”.

Nu este clar dacă Guvernul şi-a dat acordul pentru o astfel de decizie, dar în consecinţă Executivul riscă să fie atras şi într-un litigiu internaţional, iar Moldova se poate pomeni că va achita prejudicii de zeci de milioane euro pentru încălcarea Acordului de investiţii. Or, eventualele litigii pot fi soluţionate în Arbitrajul Internaţional din Londra, conform Regulilor de arbitraj ale ONU -UNCITRAL.

Moldova nu execută deciziile instanţelor

Mai există un aspect important. Thomas Moser a fost condamnat de Curtea Supremă de Justiţie din Moldova la plata a circa 10 milioane dolari, pentru recuperarea daunelor materiale cauzate de fraudă și managementul neglijent în calitate de administrator al companiei Bemol Retail.

Cu toate acestea, decizia emisă încă la începutul acestui an nu a fost executată, deşi aici putea interveni şi Procuratura, pentru că e vorba totuşi de o fraudă. În acelaşi timp, Thomas Moser continuă să susţină că aceasta ar fi rezultatul „unor procese juridice defectuoase din Moldova”.

Parlamentarii europeni, îngrijoraţi de neexecutarea deciziilor instanţelor

Curios este că unii europarlamentari consideră că, din contra, faptul că nu se execută decizia CSJ este o încălcarea a angajamentelor Moldovei din Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, de a promova statul de drept, independența sistemului judiciar și dreptul la un proces echitabil.

În acest sens, o lună şi ceva în urmă, europarlamentarul britanic Phil Bennion a solicitat Comisiei Europene să verifice respectarea de către Republica Moldova a acestor angajamente.

„Am primit informații despre mai multe hotărâri judecătorești din Moldova care nu au fost puse în aplicare, inclusiv hotărârea 2ra-647/19 pronunțată la începutul acestui an de către Curtea Supremă a Moldovei, în care proprietarului unei companii i s-au acordat daune bănești în urma unei plângeri de administrare defectuoasă. Prin semnarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Moldova s-a angajat să promoveze statul de drept, independența sistemului judiciar și dreptul la un proces echitabil. Având în vedere angajamentele sale politice și financiare cu privire la statul de drept, UE este conștientă de această problemă și ce măsuri urmează să aplice hotărârile emise de instanțele din Moldova?”, menționa parlamentarul britanic.

ssssssssssssssssDESCHIDE.MD a scris anterior că în ultima perioadă Portul din Giugiulești „se bucură” de o atenție deosebită din momentul din care s-au întreprins mai multe operații de export de cereale prin Portul de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești (PPMG). PPMG aparține statului și este gestionat de Întreprinderea de Stat „Portul Fluvial Ungheni”. Din momentul demarării exportului de cereale sau materializat anumite tentative de a impiedica aceste operații care sunt exemplificate prin faptul că ANSA de la bun început a creat obstacole fără temei legal prin neacordarea de certificate întreprinderilor exportatoare de cereale, care au ales ca punct de traversarea a frontierii Portul de Pasageri și Marfuri Giurgiulești. În același timp, din diferite direcții se fac nenumărate solicitări către Guvern pentru a lua atitudine față de presupusele ilegalități, scopul acestora fiind menținerea monopolului exportului de cereale de către anumiți agenți economici localizați în Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) care este o întreprindere privată.