Curtea Constituţională (CCM) a restituit deputatului Grigore Cobzac sesizarea din 6 ianuarie 2016, deoarece aceasta a fost depusă cu încălcarea competenţei stabilite expres de Legea cetăţeniei Republicii Moldova.

Astfel, Curtea a indicat că articolul 41 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova prevede explicit procedura de contestare a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova în problemele cetăţeniei: „Decretul Preşedintelui Republicii Moldova în problema cetăţeniei poate fi atacat în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare".

Prin urmare, legalitatea retragerii cetăţeniei lui Traian Băsescu este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătorești.

Potrivit Codul jurisdicţiei constituţionale, CCM  soluţionează numai probleme ce ţin de competenţa sa. Dacă în procesul examinării apar chestiuni de competenţa altor organe, Curtea remite acestora materialele sau comunică faptul părţilor şi organelor interesate, dând explicaţiile de rigoare.

Deschide.MD a obținut și răspunsul oficial expediat deputatului Cobzac de către președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Vă  prezentăm mai jos conținutul scrisorii:

Amintim că Traian Băsescu și soția sa, Maria Băsescu, au depus în martie cererea privind obținerea cetățeniei Republicii Moldova. În luna iunie fostul președinte al Republicii Moldova a semnat decretul privind acordarea cetățeniei pentru familia Băsescu. Ulterior deputații socialiști au depus o sesizare la Curtea Constituțională privind examinarea legalității acordării cetățeniei RM pentru Traian Băsescu, însă această cerere a fost respinsă. Curtea a constatat că sesizarea nu întruneşte condiţiile de admisibilitate pentru exercitarea controlului constituţionalităţii şi, deci, nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Acum o săptămână preşedintele Igor Dodon a semnat Decretul pentru retragerea cetăţenii RM lui Traian Băsescu. Documentul nu se referă însă şi la soţia fostului preşedinte, Maria Băsescu.