În 2016, deputații au examinat 10 moțiuni asupra activității Guvernului, toate fiind respinse de Parlament. Datele se conțin în bilanțul statistic al procesului legislativ pe anul 2016.

Potrivit datelor Serviciului de presă a Parlamentului, pe parcursul anului 2016, la solicitarea deputaților, au fost organizate 3 audieri parlamentare. Principalele subiecte discutate au vizat rezultatele verificării listelor de subscripție pentru desfășurarea referendumului constituțional, măsurile întreprinse pentru diminuarea pericolului de inundații și susținerii cetățenilor care au avut de suferit de pe urma acestora, alimentarea copiilor în instituțiile preșcolare și de învățământ din țară. Deputații au solicitat o serie de informații de la instituțiile și autoritățile în domeniu și au formulat mai multe propuneri.

În 2016, potrivit legislației în vigoare, Parlamentului i-au fost prezentate 20 de rapoarte de activitate de către instituțiile de specialitate ale administrației publice și cele aflate sub control parlamentar. Este vorba de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Electorală Centrală, Curtea de Conturi, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, Banca Națională, Comisia Națională de Integritate, Consiliul Concurenței, Consiliul Superior al Magistraturii etc. Din totalul celor 20 de rapoarte, 8 au fost examinate de plenul Parlamentului.

Bilanțul statistic al procesului legislativ mai arată că, pe parcursul anului 2016, în Parlament au activat 6 comisii speciale și de anchetă și 3 grupuri de lucru.