Ministerul Justiției a lansat concursul pentru funcția de procuror general al R. Moldova, după ce noile reguli de alegere a conducerii Procuraturii Generale, stabilite de Parlament, au intrat acum câteva zile în vigoare. Dosarele la „preselecția candidaților”, așa cum este arătat într-un comunicat de presă al ministerului, trebuie prezentate până pe 20 octombrie curent.

Doritorii de a ocupa această funcție trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova, să cunoască limba română, să aibă o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror sau judecător ori 8 ani în funcția de avocat sau ofițer de urmărire penală.

De asemenea, candidații trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă, să aibă calități manageriale, în ultimii trei ani până la anunţarea concursului nu a fost membru al vreunui partid politic, iar în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

Candidații pot depune personal la sediul Ministerului Justiției (municipiul Chișinău, str.31 August 1989, 82), prin poștă sau prin e-mail dosarul de concurs, care va conține:

a) cererea de participare la concurs;
b) scrisoarea de motivare;
c) conceptul de management și dezvoltare instituțională care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic; conceptul se va încadra într-o limită de nu va depăși 20 de pagini, iar anexele nu vor depăși 10 pagini;
d) curriculum vitae;
e) copia de pe diploma de studii;
f) copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă;
g) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

Regulamentul de desfășurare a concursului poate fi găsit aici.

Amintim că o comisie specială, instituită la Ministerul Justiției, va selecta o listă scurtă de candidați pentru funcția de procuror general pe care o va propune Consiliului Superior al Procurorilor. Acesta va alege un singur candidat și îl va propune șefului statului pentru numirea în funcție.

Ziarul Național