Legea cu privire la Procuratură va fi modificată. Astfel, cu 55 de voturi deputații au susținut în lectură finală proiectul de lege înaintat de Guvern.

Amintim că Guvernul condus de Maia Sandu a înaintat proiectul cu privire la Procuratură, astfel încât Ministerul Justiției să organizeze o preselecție, ulterior va propune CSP o listă prescurtată cu candidați, iar la rându-i va desemna un câștigător.

Preselecția candidaților la funcția de Procuror General se va efectua de către Comisia constituită de Ministerul Justiției, compusă din ministrul justiției, un fost procuror sau un fost judecător cu cel puțin 10 ani de experiență în funcția de procuror sau judecător, un expert internațional cu vastă experiență în procuratură sau în domeniul anti-corupție, un expert recunoscut sau profesor titular în domeniul dreptului, un reprezentant al societății civile. Încă un expert național recunoscut va fi desemnat în Comisie de Președintele Parlamentului Republicii Moldova. În activitatea sa, Comisia va fi asistată de un psiholog. Membrii Comisiei trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă și să aibă cel puțin 10 ani de vechime în domeniul de specialitate.

În termen de 10 de zile lucrătoare de la data-limită pentru depunerea dosarelor, Comisia menționată la alin. (7) în baza dosarelor și a interviului, în funcție de pregătirea și abilitățile profesionale, integritate și alte calități personale, selectează prin hotărâre motivată, cel puțin doi candidați la funcția de Procuror General și remite lista candidaților preselectați și dosarele acestora Consiliului Superior al Procurorilor.

Interviul se înregistrează video și se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Justiției imediat după sfîrșitul ultimului interviu.”

În termen de 5 zile lucrătoare de la recepționarea listei candidaților și a dosarelor acestora, Consiliul Superior al Procurorilor poate restitui Comisiei, prin hotărâre motivată, lista candidaților, dacă cel puțin un candidat nu corespunde în mod vădit condițiilor de la alin. 1