Adunarea Populară din UTA Găgăuzia a examinat şi a aprobat astăzi nouă componenţă a Comitetului Executiv, la propunerea Başkanului. Din ea fac parte 18 - Găgăuzi, 2 - moldoveni şi un bulgar, fără apartenenţa politică, vârsta medie constituie 44 de ani, relatează Mesager.

Comitetul Executiv din regiune are acum în subordine o nouă structura - Agenţia pentru atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor, iar de sfera turismului va fi responsabil Departamentul de Dezvoltare Economică. Funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv a fost preluată de Anatoly Usatîi, care anterior a activat în Guvernului Republicii Moldova. Mai multe funcţii au fost păstrate de specialişti din echipa anterioară, dar există şi oameni noi.

„Vreau să aduc mulţumiri Adunării Populare pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, să-mi înfiinţez o echipă cu care să muncim fructuos pentru bine regiunii şi al ţării în ansamblu. Programul de activitate este unul foarte complex şi vast, sarcinile sunt concrete, termenul limită pentru aplicarea în practică a acestora este scurt - 4 ani”, a spus başkanul Găgăuziei, Irina Vlah.

Din nouă componenţă a Comitetului Executiv al UTA Găgăuza fac parte 21 de persoane: doi doctori în drept, 7 - magiştri, precum şi specialişti în domeniul economiei, ingineriei, managementului, medicinii, agronomiei, culturii.

TRM