Cabinetul de Miniștri a votat abrogarea hotărârilor de Guvern din perioada 2012-2013 privind procesul de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău. Potrivit ministrei justiției, Olesea Stamate, hotărârele respective au fost aprobate de un Guvern care se afla în demisie.

Astfel, au fost abrogate hotărârile cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, hotărârea cu privire la aprobarea concesionării activelor AIC, hotărârea cu privire la aprobarea Raportului privind derularea și rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor AIC, dar și hotărârea cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor AIC și condițiilor concesionării acestora.

Hotărârile menționate au fost aprobate de un Guvern care se afla în demisie. Ba mai mult, Curtea Constituțională a emis Deciziile de suspendare a acțiunilor hotărârilor Guvernului nr. 321 din 30 mai 2013 și nr. 715 din 12 septembrie 2012 având ca temei dispozițiile art. 71 alin.(2) lit.g) din Codul jurisdicției constituționale, adică securitatea economică sau financiară a statului”, a menționat Stamate.

Aceste rațiuni se desprind din Hotărârea Curții Constituționale, unde se subliniază clar că „Guvernul care administrează treburile publice nu poate să-şi asume iniţiative politice importante a fortiori în privinţa unor chestiuni care au provocat dificultăţi înainte de demisia sa sau au determinat în final această demisie. Sunt excluse, în special, deciziile care ar putea ulterior angaja durabil linia politică a viitorului Guvern. (n.a.) În această ordine de idei şi în corespundere cu practica altor state în situaţii similare, spre exemplu, un Guvern demisionar poate pregăti proiectul bugetului anual, însă acesta nu ar trebui prezentat Parlamentului pentru adoptare decât de către un Guvern plenipotenţiar, care va avea responsabilitatea de a-l executa. Acesta este unul din pilonii dreptului constituţional. Problema majoră constă în faptul că o prerogativă fundamentală a unui Guvern plenipotenţiar este anume elaborarea bugetului”.

Potrivit Executivului, obligațiile de ordin financiar asumate în cadrul condițiilor de concesionare a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” influențează puternic politicile Guvernului investit după aprobarea acestei decizii, dar și a tuturor guvernelor în viitori 49 de ani, atât timp cât partenerul privat nu asigură durabil și consolidat parteneriatul public-privat.

realitatea.md