Președintele Comisiei economie, buget și finanțe Igor Munteanu, va înainta mâine plenului Parlamentului Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative care se referă la piața de asigurări.

Proiectul de Lege are drept scop ajustarea dispozițiilor Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări și a Legii nr. 273/2018 pentru modificarea unor acte legislative în funcție de caracteristicile specifice pieței și sistemului juridic pentru a proteja consumatorii și de a crea condiții de concurență egală între participanții profesioniști la piața asigurărilor.

În urma multiplelor adresări din partea participanților profesioniști la piața de asigurări, Comisia economie, buget și finanțe a desfășurat, la data de 16.07.2019, o ședință a Grupului de lucru cu participarea reprezentanților Comisiei Naționale a Pieței Financiare, companiile de asigurări, brokerii de asigurări  și/sau reasigurări , agenții de asigurări și membrii Comisiei economie, buget și finanțe.

Au fost abordate diverse probleme din domeniul pieței de asigurări, cele mai stringente urmează să fie soluționate prin proiectul de Lege și anume:

  1. Consolidarea treptată a capacităților financiare ale agenților de asigurare, întru evitarea instabilității de sistem. Având în vedere că intermediarii în asigurări au fost excluși pentru o perioadă de 6 luni din circuitul vânzării produselor de răspundere civilă auto (RCA) și Carte Verde și pentru a nu admite turbulențe în rândurile intermediarilor în asigurări, se propune de a prelungi termenul de consolidare financiară/majorare a capitalului social al acestor entități pentru o perioadă de cel puțin 6 luni.

Abrogarea normelor introduse prin Legea nr.273/2018 la Legea nr.407/2006, care reglementează excluderea din circuitul distribuirii produselor obligatorii RCA și Carte Verde a intermediarilor de asigurări și care creează circumstanțe de concurență neloială dintre asiguratori și brokerii de asigurare și/sau reasigurare, inclusiv excluderea prevederilor precum, că capitalul social să fie menținut în mijloace bănești libere de obligații pe un cont bancar de depozit.