Anul 2018 a fost unul semnificativ şi productiv la capitolul medierii anumitor probleme din stânga Nistrului. Asta a declarat viceprim-ministra pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, după întrevederea cu reprezentantul special al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini, care efectuează o vizită de lucru la Chişinău, relatează Radio Moldova Actualităţi.

Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut o întrevedere cu Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE din partea Slovaciei pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini, care efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova, fiind însoțit de șeful Misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukirch, ambasadorii Republicii Slovacei și Italiei în Republica Moldova, Dušan Dacho și Valeria Biagiotti, precum și de diplomați din cadrul OSCE și ai Ministerului Afacerilor Externe și Europene al Slovaciei.

În cadrul întrevederii a fost trecută în revistă dinamica marcată în implementarea priorităților ce se conțin în pachetul ,,Berlin plus” și în platformele de negocieri, precum și au fost abordate o serie de subiecte actuale ce necesită o atenție sporită și o soluționare neîntârziată.

Viceprim-ministrul a relatat despre deplina funcționalitate a mecanismului de apostilare a diplomelor de studii din regiune (257 de diplome fiind apostilate până în prezent, cel mai solicitat stat de destinație fiind Italia), continuitatea procesului de revendicare a accesului la terenurile agricole din raionul Dubăsari (pentru circa 90 % fiind asigurată documentarea corespunzătoare), tendința interesantă în preschimbarea permiselor de conducere în cele de model național, statistica cărora practic s-a dublat în ultimele patru luni față de cifra mijloacelor de transport înmatriculate, cu menționarea inițiativei Chișinăului de a asigura procesarea paralelă a cererilor de înregistrare atât în regim online cât și în formula rândului viu.

Apoi, a fost punctată necesitatea aducerii la bun sfârșit a expertizei tehnice și a lucrărilor de reparație a podului de la Gura Bâcului cu asistența organizațională și financiară din partea Misiunii OSCE şi a Delegaţiei UE în Republica Moldova, dar și indispensabilitatea asigurării accesului echitabil la educație pentru elevii din școlile cu predare în limba română din regiune, cu rezolvarea chestiunii sediilor proprii și monitorizarea continuă a situației în vederea realizării integrale a angajamentelor asumate în negocieri.

S-a reiterat faptul că problema liberei circulații între ambele maluri ale Nistrului se impune de a fi rezolvată necondiționat, cu eliminarea barierelor existente în calea deplasării oamenilor de rând, oficialilor, jurnaliștilor, promotorilor drepturilor omului etc. și excluderea pretinsului regim de notificare preventivă sau de completare a așa-numitelor carte migraționale la traversarea liniei administrative.

Reprezentantului Special au fost comunicate îngrijorările Chișinăului în legătură cu acțiunile provocatoare ale Tiraspolului în raport cu s.Varniţa din raionul Anenii Noi, cu apelul implicării active a reprezentanților mediatorilor și observatorilor întru soluționarea imediată a acestora, inclusiv în partea ce ține de anularea așa-numitelor acte ale liderului de la Tiraspol din octombrie 2018 și ianuarie 2019 și a pretinsei taxe de vinietă aplicată în mod abuziv în privința conducătorilor de autovehicule cetăţeni ai Republicii Moldova.

Viceprim-ministrul a făcut referire și la dificultățile întâmpinate în asigurarea protecției drepturilor omului în regiunea transnistreană și a accesului reprezentanților instituției naționale a ombudsmanului în vederea oferirii asistenței ce se impune persoanelor a căror drepturi și libertăți fundamentale au fost lezate, evidențiind necesitatea mobilizării eforturilor cu implicarea partenerilor internaționali din formatul de negocieri ,,5+2” întru îmbunătățirea situației în acest domeniu.

În contextul problemei drepturilor omului, a fost relevată inițiativa pozitivă a părții moldovenești de a definitiva și de a pune în aplicare în timpul apropiat un mecanism viabil de documentare a faptelor de stare civilă din raioanele de est ale țării, care va contribui și la garantarea protecției drepturilor copiilor din regiune.

De asemenea, au fost abordate și problemele existente în Zona de Securitate și cele legate de depozitul de la Cobasna, fiind specificată necesitatea conjugării eforturilor pentru a monitoriza în mod continuu situația din perimetrul de responsabilitate al forțelor de pacificare, a documenta și a soluționa în mod optim fiecare incident, precum și a lichida în mod prioritar stocurile de muniții ce prezintă pericol pentru mediul ambiant și sănătatea populației, inclusiv cele netransportabile.

Viceprim-ministrul a reiterat faptul că așa cum a fost convenit în textul Declarației cu privire la evoluțiile procesului de reglementare a conflictului transnistrean în formatul „5+2”, adoptată pe 07 decembrie 2018 la reuniunea Consiliului de Miniștri al OSCE de la Milano, partea moldovenească va insista pe abordarea avansării paralele a procesului de negocieri pe toate cele trei coșuri existente, inclusiv, pe aspectele umanitare și cele în materie de securitate și referitoare la statut.

În cadrul dialogului oficialii au convenit ca dinamica productivă ce a fost inițiată în anul 2018 va fi asigurată și pe parcursul anului curent, cu orientarea spre obținerea unor rezultate tangibile și în beneficiul locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, menținerea interacțiunii productive în toate platformele de dialog, inclusiv la nivel tehnic, în cadrul grupurilor de lucru sectoriale, precum și agrearea organizării în viitorul apropiat a unei potențiale vizite de documentare în Republica Moldova a reprezentanților mediatorilor și observatorilor.

La finele întrevederii oficialii au susținut un briefing de presă, în cadrul căruia au răspuns la întrebările formulate de către reprezentanții instituțiilor mass-media.