În cadrul Congresului Extraordinar al PSRM, delegații au adoptat o rezoluție care presupune pașii care urmează să fie realizați de conducerea partidului începând cu anul 2017.

Congresul al XIV-lea Extraordinar al PSRM apreciază înalt victoria obţinută de candidatul din partea Partidului Socialiştilor, preşedintele PSRM, Igor Dodon, la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al ţării.

Susţinerea acordată liderului partidului de opoziţie, Igor Dodon din partea majorităţii alegătorilor este rezultatul implementării de către partid a unui program eficient, a efortului depus de toate structurile de partid, a activităţii ample de promovare masivă a politicii formaţiunii în teritorii.

În perioada ultimilor cinci ani, care s-au scurs după Congresul al Х-lea al PSRM, unde Igor Dodon a fost ales Preşedinte al partidului, formaţiunea a evoluat ferm în rolul de lider politic în ţară. În prezent, PSRM dispune de cea mai numeroasă fracţiune în Parlamentul Republicii Moldova, în Consiliul Municipal Chişinău, iar zeci de reprezentanţi ai Partidului au preluat conducerea la nivel de localităţi, mii de membri ai Partidului au devenit consilieri locali de toate nivelurile.

Congresul al XIV-lea Extraordinar al PSRM îi mulţumeşte lui Igor Dodon pentru lucrul efectuat în cadrul formaţiunii. În pofida demiterii obligatorii  din postul de Preşedinte al partidului, PSRM va continua să-l considere pe Preşedintele RM, Igor Dodon, lider al Partidului Socialiştilor, sprijinind şi continuînd implementarea iniţiativelor lansate de el.

Principiile noastre rămîn neschimbate, şi anume: echitate socială, economie dezvoltată, independenţa şi neutralitatea statului, originalitatea şi identitatea moldovenească, Ortodoxia şi valorile tradiţionale, reintegrarea Moldovei, relansarea relaţiilor strategice cu Federaţia Rusă şi integrarea în Uniunea Economică Euroasiatică, tranziţia la relaţii reciproc avantajoase cu Uniunea Europeană şi ţările membre ale UE.

PSRM reiterează ataşamentul său pentru programul „Progresul moldovenesc: 10 paşi spre Făurire”, adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului.

PSRM îşi propune drept obiectiv realizarea plenară a Hotărîrii Congresului al XIII-lea al partidului „De la congres la congres, de la opoziţie la guvernare”.

Una din principalele sarcini ale PSRM, cu privire la organizarea alegerilor prezidenţiale directe şi victoria în ele, a fost realizată pe deplin.

Pentru realizarea plenară a documentelor de program ale Partidului, a Programului de dezvoltare al ţării, a Concepţiei de federalizare a Moldovei şi a altor documente fundamentale, socialiştii consideră oportun declanşarea, în cel mai scurt timp, a alegerilor parlamentare anticipate. PSRM declară că nu va colabora cu actualul regim oligarhic şi nu va forma coaliţii cu actualele partide de la guvernare.

PSRM va depune toate eforturile pentru ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc în anul 2017 şi va face tot posibilul pentru a învinge în ele, pentru a forma conducerea noului Parlament şi a noului Guvern al ţării.

PSRM reconfirmă cursul spre dezoligarhizarea Moldovei. Noi ne pronunţăm pentru revizuirea rezultatelor privatizării ilegale, pentru naţionalizarea averilor obţinute în mod fraudulos, repunerea în posesia statului a Aeroportului Internaţional Chişinău şi a Băncii de Economii. Ne pronunţăm pentru aplicarea principiului de „prezumţie de corupere” în raport cu funcţionarii publici şi lustraţia funcţionarilor acuzaţi de corupţie. Restituirea miliardelor nu trebuie să fie o obligaţie a cetăţenilor, ci a criminalilor de stat, care au comis „furtul secolului”.

PSRM condamnă tergiversarea intenţionată a validării rezultatelor alegerilor prezidențiale și a intrării în funcția de Președinte al ţării a d-lui Igor Dodon, făcută pentru a săvîrşi acţiuni antistatale şi a aproba mai multe legi antisociale, printre care cele cu privire la majorarea vîrstei de pensionare, creșterea tarifelor la serviciile comunale, numirea procurorului general, deschiderea oficiului  NATO. PSRM va depune toate eforturile şi va utiliza toate pîrghiile pentru a anula aceste legi.

PSRM se declară un susţinător al statalităţii Republicii Moldova, cere interzicerea ideologiei unionismului şi a organizaţiilor care se pronunţă pentru lichidarea statalităţii moldoveneşti. PSRM susţine reîntroducerea în curricula şcolară a disciplinei „Istoria Moldovei”. PSRM sprijină ferm cursul spre neutralitatea Moldovei.

PSRM îl susţine pe Preşedintele Moldovei în intenţiile acestuia de a obţine semnarea, cu participarea Rusiei, SUA, UE şi Chinei, a unui Pact multilateral privind garantarea statutului de neutralitate al Moldovei. PSRM se pronunţă categoric împotriva prezenţei NATO sub orice formă  pe teritoriul Republicii Moldova.

PSRM este adeptul aderării Moldovei la Uniunea Economică Euroasiatică şi denunţarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. PSRM consideră că doar în componenţa UEEA este posibilă revenirea integrală a produselor moldoveneşti pe piaţa euroasiatică, pot fi încheiate acorduri privind preţurile la gaze pe termen lung pentru Moldova şi pot fi obţinute garanţii pentru aflarea migranţilor muncitori moldoveni pe teritoriul Rusiei şi altor ţări UEEA. Doar în cadrul UEEA este posibilă restabilirea legăturilor economice, relansarea industriei Moldovei şi crearea a zeci de mii de locuri de muncă bine plătite pe teritoriul ţării noastre.

PSRM va continua lupta pentru drepturile fiecărui cetăţean al ţării noastre. Partidul va deschide centre de apărare a drepturilor cetăţenilor pe lîngă fiecare oficiu de partid raional.

PSRM îşi va intensifica activitatea în regiunile Moldovei. Noi vom continua să protejăm instituţiile sociale, culturale, medicale şi cele de învăţămînt în localităţile unde situaţia acestora depinde întru totul de noi şi vom depune toate eforturile pentru protejarea acestor instituţii în toată ţara.

PSRM se pronunţă împotriva „reformei administrativ-teritoriale” devastatoare, care prevede lichidarea raioanelor şi revenirea la judeţe.     

PSRM va implementa activ noile tehnologii, cum ar fi proiectul de petiţii în regim on-line „PETITIA.MD”, şi alte proiecte. Va activiza dialogul cu cetăţenii ţării, va intensifica participarea fiecărui cetăţean la procesul decizional – de la autorităţile locale pînă la cele centrale şi toate instituţiile acestora.

Partidul va avea drept repere principiile de transparenţă, democraţie, participare, combatere a corupţiei.

Vom amplifica nivelul de deschidere şi răspundere al fiecărui funcţionar public şi ales al poporului. Astfel de experienţă deja există. În acest context, putem menţiona difuzarea în premieră pe ţară în regim on-line, a lucrărilor comisiilor, consiliilor şi administraţiilor. De asemenea, vorbim despre implicarea cetăţenilor în procesul decizional, în cel de formare a bugetului, prezentarea periodică a rapoartelor în faţa alegătorilor.

PSRM susţine cursul Preşedintelui Moldovei de creare a unui stat democratic federativ pe ambele maluri ale Nistrului.

PSRM este unicul partid care dispune de un plan concret de reintegrare a ţării şi edificare a unui stat comun pe ambele maluri ale Nistrului.

Partidul va pune accent pe colaborarea cu politicienii şi societatea civilă din Transnistria în cadrul proiectului „Două maluri – spaţiu unic”, care va lua start la începutul anului 2017.

PSRM va începe realizarea programului „Moldova în lume”, care presupune conlucrarea cu cetăţenii Moldovei oriunde s-ar afla aceştia.

Scopul nostru prevede asigurarea dreptului constituțional la vot pentru toţi cetăţenii ţării, protecţia socială şi relaţia cu instituţiile guvernamentale în interiorul ţării.

Începînd cu anul 2017, partidul va iniţia proiecte şi programe comune cu oraşele şi regiunile din alte ţări, în primul rînd din Federaţia Rusă şi ţările spaţiului euroasiatic.

PSRM va munci în continuare asupra extinderii nu doar cantitative, ci şi calitative a structurilor partidului. Una din principalele sarcini ale formaţiunii prevede consolidarea structurilor organizaţiilor primare în fiecare localitate a ţării. În anul 2017 îşi va începe activitatea Şcoala superioară de partid în calitate de instrument pentru perfecţionarea cadrelor de partid.

PSRM va amplifica sistemul de control interpartinic prin intermediul constituirii Serviciului de control şi audit intern.

PSRM va dezvolta mass-media partidului, în special ziarul „Socialiştii” şi media-resursele electronice.

În activitatea sa cotidiană partidul se va baza pe experiența acumulată în lupta sa politică, punînd accentul pe extinderea numărului  susținătorii săi şi consolidarea autorității acestora în rândul cetățenilor țării.

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova a fost şi rămîne un partid al majorităţii, un partid al luptei, un partid al făuririi.

Împreună vom învinge! Moldova are viitor!”, se menționează în textul Rezoluției”.

Sursa: actualitati.md